Roar Gjelsvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Roar Gjelsvik

Roar Gjelsvik, Oddvar Kaarbøe, Hanne Husom Haukland, Anne-Lise Bjørke Monsen, Sverre Sandberg
03.04.2008
I perioden 2001 – 03 økte refusjonsutbetalingene til offentlig og privat laboratorievirksomhet med 47 % ( 1 ). Økningen kan ikke alene tilskrives forverret helsetilstand eller økt forekomst av sykdom...
Roar Gjelsvik, Oddvar Kaarbøe, Hanne Husom Haukland, Anne-Lise Bjørke Monsen, Sverre Sandberg
03.04.2008
Det er stor variasjon i bruken av polikliniske laboratorietjenester. Opprettelse av et nasjonalt fagorgan for laboratoriemedisin kan bidra til en mer kunnskapsbasert bruk av laboratorietjenestene...
Anne-Lise Bjørke Monsen, Roar Gjelsvik, Oddvar Kaarbøe, Hanne Husom Haukland, Sverre Sandberg
03.04.2008
De siste årene har det vært en stor vekst i bruken av medisinsk biokjemi, og et høyt volum har generert betydelig økte offentlige utgifter ( 1 ). Fra 2002 – 04 økte refusjonsutbetalingene til...