Ritsa Storeng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hun har bidratt med idé, litteratursøk, utforming, datainnsamling og analyse, sammenstilling og godkjenning av endelig manuskript.

Ritsa Storeng er dr.philos. og seniorforsker med forskningserfaring fra embryologi, infertilitetsbehandling og kreft.

Artikler av Ritsa Storeng
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media