Ritsa Storeng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ritsa Storeng

Marte Myhre Reigstad, Inger Kristin Larsen, Ritsa Storeng
11.12.2018
Infertility affects about 10 % of all couples ( 1 ) and its incidence is increasing. The need for and use of fertility treatment is increasing in parallel, and the number of children conceived after...
Marte Myhre Reigstad, Inger Kristin Larsen, Ritsa Storeng
05.12.2018
Infertilitet rammer om lag 10 % av alle par ( 1 ). Forekomsten er økende. Parallelt stiger behovet for og bruken av fertilitetsbehandling. Antall barn unnfanget ved denne behandlingen har nå passert...
Ritsa Storeng, Thomas Åbyholm, Tom Tanbo
19.04.2007
Overlevelsesratene etter kreftsykdom hos prepubertale jenter og hos kvinner i fertil alder er blitt betydelig bedre. Kjemoterapi og strålebehandling induserer imidlertid apoptose i ovariets follikler...
Ritsa Storeng, Siri Vangen, Anne Katerine Omland, Nan Birgitte Oldereid
27.11.2012
Population studies show a prevalence of infertility of approximately 9 %, and a little more than half of infertile couples will seek examination and treatment ( 1 ). Assisted fertilisation in the...
Ritsa Storeng
07.10.2010
Fra 2004 har vi hatt tilbud om kryopreservering av ovarialvev i Norge. Frem til nå er det overraskende få som har benyttet seg av tilbudet. Kvinner under kreftbehandling bør informeres om risiko for...
Ritsa Storeng
12.08.2010
Simón, C Pellicer, A Stem cells in human reproduction Basic science and therapeutic potential. 2.utg. 262 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2009. Pris GBP 135 ISBN 978-0-4154-7171-8 Målgruppen...
Ritsa Storeng, Siri Vangen, Anne Katerine Omland, Nan Birgitte Oldereid
27.11.2012
Befolkningsstudier viser en forekomst av infertilitet på omtrent 9 %, og drøyt halvparten av disse parene vil oppsøke helsevesenet for utredning og behandling ( 1 ). Assistert befruktning med...