Rei­dun Før­de

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Reidun Førde er lege og professor emerita ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun er leder for referansepanelet i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Artikler av Rei­dun Før­de
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media