Rei­dun Før­de

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rei­dun Før­de

Reidun Førde, Ingvild Strand Hovland, Aslak Syse, Oona Dunlop
07.10.2020
Ulike pasientgrupper, alle med livstruende lidelser og selvskadende adferd, blir behandlet ulikt, selv om de har lik alder og nokså lik prognose. Denne artikkelen springer ut fra drøftinger i klinisk...
Bjørn Torgrim Ramberg, Marit Halvorsen, Reidun Førde, Ole Herman Ambur, Anne Inger Helmen Borge
15.08.2019
Co-authorship is crucial for earning merit and has academic, social and financial implications. This notwithstanding, it is understood and practised in different ways. A correct interpretation of...
Bjørn Torgrim Ramberg, Marit Halvorsen, Reidun Førde, Ole Herman Ambur, Anne Inger Helmen Borge
08.08.2019
Medforfatterskap er viktig for merittering og har akademiske, sosiale og økonomiske implikasjoner. Likevel er både forståelse og praksis ulik. En riktig tolkning av kriterium 2 i Vancouver-...
Reidun Førde, Unni Veirød, Aud Stenehjem, Oona Dunlop
21.08.2017
Kan man trekke tilbake et livsviktig behandlingstilbud til en samtykkekompetent pasient med destruktiv atferd eller til ruspasienter som ikke møter på dagtid og derfor krever intensivbehandling om...
Ingrid S. Førde, Marianne Berner, Reidar Pedersen, Reidun Førde
17.05.2007
Mange har etterlyst etiske retningslinjer for ulike deler av klinisk praksis, men det finnes ingen oversikt over hva som finnes av slike. I 2005 sendte vi et spørreskjema til alle norske helseforetak...
Trygve Holmøy, Reidun Førde
22.10.2009
Bruken av hjemmerespiratorbehandling varierer betydelig helseregionene imellom. Årsaken til disse forskjellene bør avklares slik at man kan enes om felles retningslinjer Hjemmerespiratorbehandling...
Guro Kal­ager, Rei­dun Før­de, Rei­dar Pe­der­sen
21.01.2011
Clin­ical ethics committees have an in­ter-disciplinary com­pos­ition. The members possess clin­ical expertise and ethics competency ( 1 ). Such committees can be found in the US and in most Eu­ro­...