Reidun Førde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: reidun.forde@medisin.uio.no

Reidun Førde er lege og professor emerita ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Hun har hatt nasjonalt ansvar for arbeidet med klinisk etikk-komiteene i norske sykehus og er nestleder i komiteen ved Oslo universitetssykehus.

Artikler av Reidun Førde
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media