Annonse
Annonse

Rei­dun Før­de

Artikler av Rei­dun Før­de

Reidun Førde, Unni Veirød, Aud Stenehjem, Oona Dunlop
21.08.2017
Kan man trekke tilbake et livsviktig behandlingstilbud til en samtykkekompetent pasient med destruktiv atferd eller til ruspasienter som ikke møter på dagtid og derfor krever intensivbehandling om...
Ingrid S. Førde, Marianne Berner, Reidar Pedersen, Reidun Førde
17.05.2007
Mange har etterlyst etiske retningslinjer for ulike deler av klinisk praksis, men det finnes ingen oversikt over hva som finnes av slike. I 2005 sendte vi et spørreskjema til alle norske helseforetak...
Trygve Holmøy, Reidun Førde
22.10.2009
Bruken av hjemmerespiratorbehandling varierer betydelig helseregionene imellom. Årsaken til disse forskjellene bør avklares slik at man kan enes om felles retningslinjer Hjemmerespiratorbehandling...
Guro Kal­ager, Rei­dun Før­de, Rei­dar Pe­der­sen
21.01.2011
Clin­ical ethics committees have an in­ter-disciplinary com­pos­ition. The members possess clin­ical expertise and ethics competency ( 1 ). Such committees can be found in the US and in most Eu­ro­...