Rannveig Sakshaug Eldholm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rannveig Sakshaug Eldholm

Rannveig Sakshaug Eldholm, Terese Stavenjord Bergheim, Lars Slørdal, Olav Spigset
11.09.2003
Etter at et legemiddel har fått markedsføringstillatelse og er blitt tatt i vanlig klinisk bruk, oppdages det ofte bivirkninger som ikke var kjent tidligere ( 1 , 2 ). Den viktigste årsaken til dette...
Olav Spigset, Lars Slørdal, Terese Stavenjord Bergheim, Rannveig Sakshaug Eldholm
23.10.2003
Vi har med forbløffelse lest Henrik Lunds utfall mot vår artikkel om omfanget av kjennskap til legemidlers bivirkninger på registreringstidspunktet. Vi tillegges her en rekke meninger som vi aldri...