Randi Hovland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Randi Hovland (f. 1970) er dr.scient., fagansvarleg for genetisk leukemidiagnostikk og jobbar med genetisk diagnostikk og forsking med spesiell vekt på hematologiske malignitetar. Ho er med i arbeidsgruppa som har utforma og revidert det nasjonale handlingsprogrammet for hematologiske malignitetar.

Forfattaren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgjev ingen interessekonfliktar.

Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin

Haukeland universitetssjukehus

Artikler av Randi Hovland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media