Randi Hovland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Randi Hovland (f. 1970) er dr.scient., fagansvarleg for genetisk leukemidiagnostikk og jobbar med genetisk diagnostikk og forsking med spesiell vekt på hematologiske malignitetar. Ho er med i arbeidsgruppa som har utforma og revidert det nasjonale handlingsprogrammet for hematologiske malignitetar.

Forfattaren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgjev ingen interessekonfliktar.

Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin

Haukeland universitetssjukehus

Artikler av Randi Hovland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media