Randi Eikeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Randi Eikeland

Erlend Roaldsnes, Randi Eikeland, Dag Berild
08.04.2019
Vi setter pris på at Per Bjark har kommentert ( 1 ) studien vår fra 2017. Vi er enige om at det er viktig å ta klinikeres erfaringer på alvor. I møte med den enkelte pasient kan det være utfordrende...
Erlend Roaldsnes, Randi Eikeland, Dag Berild
24.01.2017
Lyme disease is a vector-borne zoonosis that is caused by infection with the spirochete Borrelia burgdorferi following a tick bite ( 1 ). Early localised disease manifests as erythema migrans, and...
Erlend Roaldsnes, Randi Eikeland, Dag Berild
19.01.2017
Borreliose er en vektorbåren zoonose som kan forårsakes av smitte med spirocheten Borrelia burgdorferi etter flåttbitt ( 1 ). Tidlig lokalisert sykdom inkluderer erythema migrans, og omkring...
Randi Eikeland
13.09.2016
Hvordan en best kan håndtere personer som har persisterende symptomer attribuert til borreliose, er et viktig og uavklart problemområde. Det er riktig som kommentert at det ikke var noe...
Anne Kristin Møller Fell, Randi Eikeland, Jan Olav Aaseth
23.08.2016
In the 1970s, a woman who was then in her thirties contacted her doctor with intermittent respiratory ailments, increasing fatigue, agitation and visual disturbances. She developed a complex array of...
Anne Kristin Møller Fell, Randi Eikeland, Jan Olav Aaseth
23.08.2016
I 1970-årene kontaktet en kvinne som da var i 30-årene lege på grunn av intermitterende luftveisplager, økende tretthet, uro og synsforstyrrelser. Hun utviklet et sammensatt sykdomsbilde med...
Kari Hilde Juvkam, Randi Eikeland
20.05.2011
Pasienter vi møter i allmennpraksis har av og til symptomer og funn som forvirrer oss. Denne pasienten hadde smerter som først ga mistanke om sykdom i muskel-/skjelettapparatet, men etter hvert ble...