Ragnar Østensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnar Østensen

Ragnar Østensen, Frank Almås
06.09.2007
Ved salg av legepraksis overdras en goodwill som er avskrivbar hos kjøper. Dette gjelder både ved overdragelser mellom uavhengige parter og ved overdragelser til et aksjeselskap som legen(e) eier...
Ragnar Østensen
01.03.2007
Fra 2006 er skattereglene for næringsdrivende radikalt endret – det gjelder enten næringsvirksomheten drives personlig eller i aksjeselskaps form. Jeg har i tidligere artikler i Tidsskriftet omtalt...
Ragnar Østensen
19.02.2004
I denne artikkelen omtales en del aktuelle skattejuridiske forhold av interesse for leger. Selvangivelsesfristen er endret i forhold til tidligere år. Finansdepartementet har kommet med forskrifter...
Ragnar Østensen
20.02.2003
Året 2002 var et år uten store lovendringer, verken når det gjaldt personbeskatning eller beskatning av næringsdrivende. Av mindre endringer skal nevnes skatt på bilhold. Her skjedde det så vel en...
Ragnar Østensen
10.03.2002
Frem til 1.7. 2001 var det bare de tjenestene som var spesielt nevnt i merverdiavgiftsloven som var avgiftspliktige. En rekke tjenester som det tidligere ikke skulle beregnes merverdiavgift på, ble...
Ragnar Østensen
20.02.2001
Skattemessig tilordning av driftstilskudd og trygderefusjon er en kjent problemstilling for næringsdrivende leger i flere år. Ved Skattedirektoratets brev av 19.1. 2000, der det ble uttalt at...
Ragnar Østensen
28.02.2000
Skattesatsene er uforandret, mens det kun har funnet sted mindre justeringer i størrelsen på minstefradrag, klassefradrag og innslagene for toppskatt til staten. Når det gjelder lovendringer er...