Ragnar Gunnarsson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnar Gunnarsson

Even Lillejordet, Haroon Ur Rashid, Johan Arild Evang, Eli Taraldsrud, Ragnar Gunnarsson
11.01.2019
En kvinne i 40-årene ble innlagt på medisinsk avdeling med influensasymptomer og hevelse i en arm. Etter en omfattende utredning førte et enkelt tiltak til bedring av pasientens symptomer. En kvinne...
Jan Tore Gran, Ragnar Gunnarsson, Nils-Jørgen Mørk
05.11.2009
En mann med psoriasis utviklet forhøyet nivå av lever- og muskelenzymer, proksimal muskelsvakhet, erytrodermi og nedsatt allmenntilstand. Histologisk undersøkelse av muskelbiopsi viste imidlertid...
Kristin Ørstavik, Sigrid Svalheim, Ragnar Gunnarsson, Inge-Margrethe Gilboe, Torberg Torbergsen
17.04.2012
Vi beskriver en kvinne med en akutt innsettende alvorlig tilstand som krevde langvarig respiratorbehandling. Da sederingen ble trappet ned, våknet hun tilsynelatende ikke. En kvinne i slutten av 60-...