Ragnar Eriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnar Eriksen

Ragnar Eriksen, Johnny Vegsundvaag, Torstein Hole, Torstein Holm Morstøl
09.03.2006
Høyresidig hjertesvikt kan gi kliniske funn som halsvenestuving, forstørret lever og perifere ødemer. Ved ekkokardiografi kan man påvise økt fyllingstrykk i høyre ventrikkel og atrium. Invasive...
Ragnar Eriksen
11.05.2006
Takk for interessante tilbakemeldinger fra Midtvedt & Brabrand. Vi er selvsagt ikke uenig i at renal resistensindeks (RI) kan påvirkes av flere ulike faktorer, og ser ikke bort fra at for...
Ragnar Eriksen, Tor Qvigstad
10.11.2002
Crohns sykom er en transmural betennelse som kan affisere hele gastrointestinaltractus og gi fokale lesjoner i tarmen. Komplikasjoner som fistler og abscesser er velkjent. Ulcerøs kolitt er...
Ragnar Eriksen, Bjørn Westre, Kåre Bergh, Gunnar Qvigstad
12.06.2008
I 1907 beskrev George Whipple en pasient som døde av en inntil da ukjent sykdom med vekttap, kronisk diaré, hoste og artritt ( 1 ). Autopsi viste ansamling av lipidholdig materiale i intestinal...
Ragnar Eriksen
19.05.2005
Man skiller mellom to kliniske former for akutt iskemisk kolitt ( 1 , 2 ). Komplisert iskemisk kolitt fører til gangren, perforasjon eller iskemisk striktur i tarmen. Insidensen øker med alderen...