Ragna Elise Støre Govatsmark

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ragna Elise Støre Govatsmark (f. 1977) er ph.d.-kandidat og daglig leder i Norsk hjerteinfarktregister. Hun har bidratt med analyse og tolkning av data, utarbeiding/revisjon og godkjenning av manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Norsk hjerteinfarktregister

St. Olavs hospital

Artikler av Ragna Elise Støre Govatsmark
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media