Rae Frances Bell

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rae Frances Bell

Linn-Heidi Lunde, Inger Hilde Nordhus, Ståle Pallesen, Rae Frances Bell
28.08.2008
Mellom 25 % og 65 % av hjemmeboende eldre og opptil 80 % av eldre i institusjoner har kroniske smerter ( 1 ). De vanligste kroniske, ikke-ondartete smertetilstandene hos eldre antas å være ulike...
Rae Frances Bell, Borrik Schjødt, Anne Grethe Paulsberg
30.09.2000
Kronisk smerte er et komplekst multidimensjonalt, biopsykososialt fenomen hvor medisinsk behandling som regel har liten effekt over tid. Pasienter med kronisk smerte er en svært heterogen gruppe, men...
Rae Frances Bell, Liong Liem
06.10.2005
For å lindre intraktable nociseptive eller nevropatiske smerter hos pasienter med alvorlig kreftsykdom og kort forventet levetid kan perkutan lateral cervikal kordotomi være et alternativ. Dette er...
Rae Frances Bell
08.09.2005
En styrking av smerteklinikkenes virksomhet vil være i tråd med anbefalte prioriteringer ved blant annet kreft, lindrende behandling og kroniske sykdommer I mai 2004 lanserte Legeforeningen sine...
Ulf E. Kongsgaard, Rae Frances Bell, Harald Breivik
20.10.2005
Ett av de mest utfordrende problemer i klinisk praksis er håndteringen av pasienter med smerter som også er medikament- eller stoffmisbrukere. Mens fysisk avhengighet er uunngåelig, men kontrollerbar...