Pétur Benedikt Júlíusson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pétur Benedikt Júlíusson

Vilde Aabel Skodvin, Samira Lekhal, Kristin Garpestad Kommedal, Beate Benestad, Hanna Flækøy Skjåkødegård, Yngvild Sørebø Danielsen, Sara-Rebekka Færø Linde, Mathieu Roelants, Jens Kristoffer Hertel, Jøran Hjelmesæth, Pétur Benedikt Júlíusson
16.06.2020
Obesity in children and adolescents is a major health challenge. Psychosocial complications are common in children with severe obesity, and cardiometabolic and orthopaedic complications may also...
Vilde Aabel Skodvin, Samira Lekhal, Kristin Garpestad Kommedal, Beate Benestad, Hanna Flækøy Skjåkødegård, Yngvild Sørebø Danielsen, Sara-Rebekka Færø Linde, Mathieu Roelants, Jens Kristoffer Hertel, Jøran Hjelmesæth, Pétur Benedikt Júlíusson
11.06.2020
Fedme i barne- og ungdomsalder er en stor helseutfordring. Hos barn med alvorlig fedme er psykososiale komplikasjoner fremtredende, mens kardiometabolske og ortopediske komplikasjoner også forekommer...
Pétur Benedikt Júlíusson
08.05.2018
Anette Hjartåker, Jan I. Pedersen, Hanne Müller et al. Grunnleggende ernæringslære 3. utg. 475 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 729 ISBN 978-82-05-49693-4 Dette er den tredje...
Pétur Benedikt Júlíusson, Jøran Hjelmesæth, Robert Bjerknes, Mathieu Roelants
03.10.2017
The Norwegian curves for body mass index published in 2009 included international cut-off values for overweight and obesity in children and adolescents. Here, we present an update of this curve which...
Pétur Benedikt Júlíusson, Jøran Hjelmesæth, Robert Bjerknes, Mathieu Roelants
02.10.2017
Internasjonale grenseverdier for overvekt og fedme hos barn og unge ble lagt inn på de norske kurvene for kroppsmasseindeks som ble publisert i 2009. Vi presenterer nå en oppgradert kurve der...
Bente Brannsether, Mathieu Roelants, Robert Bjerknes, Pétur Benedikt Júlíusson
22.11.2016
Body mass index (BMI) is used to diagnose overweight and obesity. Charts for sex- and age-adjusted body mass index, based on data from the Bergen Growth Study, have been published previously. We now...
Pétur Benedikt Júlíusson
22.11.2016
Det var et trangt nåløye å slippe gjennom Islands Universitets numerus clausus. Jeg sa til meg selv at jeg ville prøve å bli tatt opp på medisinstudiet én gang. Hvis det ikke gikk, så ville jeg...
Bente Brannsether, Mathieu Roelants, Robert Bjerknes, Pétur Benedikt Júlíusson
22.11.2016
Kroppsmasseindeks (BMI) brukes til å diagnostisere overvekt og fedme. Kurver for kjønns- og aldersjustert kroppsmasseindeks basert på tallmateriale fra Vekststudien i Bergen er tidligere publisert...
Anders Batman Mjelle, Pétur Benedikt Júlíusson, Stein Magnus Aukland
25.02.2014
En tre måneder gammel jente ble henvist med spørsmål om tumor på låret. Barneradiolog fant ved ultralydundersøkelse distinkt ømhet og bløtvevsødem foran på høyre lår, men ingen bløtdelstumor...
Karen Rosendahl, Gunnar Houge, Gyri Aasland Gradek, Siren Berland, Jonas Meling Fevang, Ragnhild Drage Berentsen, Pétur Benedikt Júlíusson
10.03.2015
Diagnostikk av skjelettdysplasier hos barn kan være vanskelig. For å bedre det diagnostiske tilbudet etablerte vi våren 2011 en spesialpoliklinikk ved Barneklinikken i Bergen. Her presenterer og...