Pétur Benedikt Júlíusson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pétur Benedikt Júlíusson

Rune Kvåle, Kaare Harald Bønaa, Rachel Forster, Kirsten Gravningen, Pétur Benedikt Júlíusson, Tor Åge Myklebust
27.01.2021
Cardiovascular disease and cancer have been described as possible risk factors for serious illness and death as a result of COVID-19 ( 1 , 2 ). In addition to comorbidities, previously published...
Marianne Sørlie Strøm, Guttorm Raknes, Åsa Otterstedt, Anne Gro Pedersen, Pétur Benedikt Júlíusson
01.02.2021
Elektronisk dødsmelding er enkel å bruke og gir raskere saksbehandling, bedre personvern og mer tidsaktuell dødsårsaksstatistikk. I en tid hvor helsesektoren endelig ser ut til å nærme seg total...
Rune Kvåle, Kaare Harald Bønaa, Rachel Forster, Kirsten Gravningen, Pétur Benedikt Júlíusson, Tor Åge Myklebust
29.12.2020
Hjerte- og karsykdommer og kreft har tidligere vært beskrevet som mulige risikofaktorer for alvorlig sykdom og død grunnet covid-19 ( 1 , 2 ). I tillegg til komorbiditet har tidligere publiserte...
Jøran Hjelmesæth, Jens Kristoffer Hertel, Ane Hjetland Holt, Beate Benestad, Lars Thomas Seeberg, Morten Lindberg, Erling Halvorsen, Pétur Benedikt Júlíusson, Rune Sandbu, Samira Lekhal
09.11.2020
Morbid obesity in adolescents is associated with an increased risk of comorbidities, including non-alcoholic fatty liver disease, type 2 diabetes, cardiovascular disease, mental illness, and morbid...
Jøran Hjelmesæth, Jens Kristoffer Hertel, Ane Hjetland Holt, Beate Benestad, Lars Thomas Seeberg, Morten Lindberg, Erling Halvorsen, Pétur Benedikt Júlíusson, Rune Sandbu, Samira Lekhal
09.11.2020
Sykelig overvekt hos ungdom er assosiert med økt risiko for følgesykdommer som ikke-alkoholisk fettleversykdom, type 2-diabetes, hjerte- og karsykdom, psykisk sykdom, sykelig overvekt i voksen alder...
Ninnie Oehme, Ingvild Særvold Bruserud, André Madsen, Pétur Benedikt Júlíusson
04.09.2020
Entering puberty early or late can have long-term effects on health. We do not know enough about what induces puberty and what factors contribute to its onset. Illustration: Sylvia Stølan Over...
Ninnie Oehme, Ingvild Særvold Bruserud, André Madsen, Pétur Benedikt Júlíusson
31.08.2020
Om vi kommer tidlig eller sent inn i puberteten, kan ha langtidsvirkninger på helsen. Vi vet ikke nok om hva som induserer pubertet og hvilke faktorer som påvirker dens start. Illustrasjon: Sylvia...
Anne Kjersti Daltveit, Mette Løkeland-Stai, Kristine Marie Stangenes, Rupali Rajenda Akerkar, Olaug Margrete Askeland, Pétur Benedikt Júlíusson
13.08.2020
Reproduksjon og reproduktiv helse representerer verdiar som er viktige for den enkelte, og som har stor betydning for samfunnet både i samtida og i framtida. Kva seier tilgjengelege data om trendar i...
Hilde Engjom, Pétur Benedikt Juliusson
16.07.2020
Det er lite kunnskap om korleis infeksjon med sars-CoV-2 kan påverke tilstanden til mor og barn. No er det sett i gang ei utvida datainnsamling om gravide som vert innlagt på sjukehus. Ved utbrotet...
Vilde Aabel Skodvin, Samira Lekhal, Kristin Garpestad Kommedal, Beate Benestad, Hanna Flækøy Skjåkødegård, Yngvild Sørebø Danielsen, Sara-Rebekka Færø Linde, Mathieu Roelants, Jens Kristoffer Hertel, Jøran Hjelmesæth, Pétur Benedikt Júlíusson
16.06.2020
Obesity in children and adolescents is a major health challenge. Psychosocial complications are common in children with severe obesity, and cardiometabolic and orthopaedic complications may also...
Vilde Aabel Skodvin, Samira Lekhal, Kristin Garpestad Kommedal, Beate Benestad, Hanna Flækøy Skjåkødegård, Yngvild Sørebø Danielsen, Sara-Rebekka Færø Linde, Mathieu Roelants, Jens Kristoffer Hertel, Jøran Hjelmesæth, Pétur Benedikt Júlíusson
11.06.2020
Fedme i barne- og ungdomsalder er en stor helseutfordring. Hos barn med alvorlig fedme er psykososiale komplikasjoner fremtredende, mens kardiometabolske og ortopediske komplikasjoner også forekommer...
Pétur Benedikt Júlíusson
08.05.2018
Anette Hjartåker, Jan I. Pedersen, Hanne Müller et al. Grunnleggende ernæringslære 3. utg. 475 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 729 ISBN 978-82-05-49693-4 Dette er den tredje...
Pétur Benedikt Júlíusson, Jøran Hjelmesæth, Robert Bjerknes, Mathieu Roelants
03.10.2017
The Norwegian curves for body mass index published in 2009 included international cut-off values for overweight and obesity in children and adolescents. Here, we present an update of this curve which...
Pétur Benedikt Júlíusson, Jøran Hjelmesæth, Robert Bjerknes, Mathieu Roelants
02.10.2017
Internasjonale grenseverdier for overvekt og fedme hos barn og unge ble lagt inn på de norske kurvene for kroppsmasseindeks som ble publisert i 2009. Vi presenterer nå en oppgradert kurve der...
Bente Brannsether, Mathieu Roelants, Robert Bjerknes, Pétur Benedikt Júlíusson
22.11.2016
Body mass index (BMI) is used to diagnose overweight and obesity. Charts for sex- and age-adjusted body mass index, based on data from the Bergen Growth Study, have been published previously. We now...
Pétur Benedikt Júlíusson
22.11.2016
Det var et trangt nåløye å slippe gjennom Islands Universitets numerus clausus. Jeg sa til meg selv at jeg ville prøve å bli tatt opp på medisinstudiet én gang. Hvis det ikke gikk, så ville jeg...
Bente Brannsether, Mathieu Roelants, Robert Bjerknes, Pétur Benedikt Júlíusson
22.11.2016
Kroppsmasseindeks (BMI) brukes til å diagnostisere overvekt og fedme. Kurver for kjønns- og aldersjustert kroppsmasseindeks basert på tallmateriale fra Vekststudien i Bergen er tidligere publisert...
Anders Batman Mjelle, Pétur Benedikt Júlíusson, Stein Magnus Aukland
25.02.2014
En tre måneder gammel jente ble henvist med spørsmål om tumor på låret. Barneradiolog fant ved ultralydundersøkelse distinkt ømhet og bløtvevsødem foran på høyre lår, men ingen bløtdelstumor...
Karen Rosendahl, Gunnar Houge, Gyri Aasland Gradek, Siren Berland, Jonas Meling Fevang, Ragnhild Drage Berentsen, Pétur Benedikt Júlíusson
10.03.2015
Diagnostikk av skjelettdysplasier hos barn kan være vanskelig. For å bedre det diagnostiske tilbudet etablerte vi våren 2011 en spesialpoliklinikk ved Barneklinikken i Bergen. Her presenterer og...