Pétur B. Júlíusson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pétur B. Júlíusson

Ingvild Særvold Bruserud, Ninnie Helén Bakken Oehme, André Madsen, Karen Rosendahl, Robert Bjerknes, Mathieu Roelants, Pétur B. Júlíusson
21.04.2021
Nye norske data viser at medianalder for starten av puberteten hos norske jenter er seks måneder lavere enn tidligere antatt. Nye vekstkurver for norske jenter og gutter ble publisert i 2009 ( 1 )...
Pétur B. Júlíusson, Mathieu Roelants, Geir Egil Eide, Dag Moster, Anders Juul, Roland Hauspie, Per Erik Waaler, Robert Bjerknes
12.02.2009
Målinger av europeiske befolkningsgrupper har vist en langsom positiv trend i barns vekst – med en gradvis økning i slutthøyde på 0,3 – 3 cm for hver tiårsperiode ( 1  –  3 ). Denne utviklingen...
Pétur B. Júlíusson, Mathieu Roelants, Geir Egil Eide, Dag Moster, Anders Juul, Roland Hauspie, Per Erik Waaler, Robert Bjerknes
12.02.2009
Measurements of European populations have shown a slow, positive trend in children’s growth – with a gradual increase in final height by 0.3 – 3 cm for every decade ( 1  –  3 ). This development is...
Pétur B. Júlíusson, Robert Bjerknes, Oddmund Søvik, Per Helge Kvistad
20.03.2001
Utvikling av ødemer etter oppstart av insulinbehandling ble først beskrevet av Leifer i 1928 (1). Det finnes relativt få tilfeller omtalt i litteraturen, og det er hovedsakelig rapportert voksne...
Kristoffer M. Brodwall, Pétur B. Júlíusson, Robert Bjerknes, Randi Hovland, Torunn Fiskerstrand
09.08.2011
Dersom man mistenker en udiagnostisert genetisk tilstand, kan det ofte være hensiktsmessig å rådføre seg med en genetiker. I utvalgte tilfeller vil det være indisert med genetisk testing for å...