Petter Urdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Urdal

Petter Urdal, Olav Sandstad, Else Marit Løberg, Kari Bente Foss Haug
28.02.2008
Laktasemangel er enten arvelig betinget eller opptrer sekundært til annen tarmsykdom. Nylig ble det påvist en DNA-variant (-13910 C > T i MCM6-genet) som er koblet til arvelig laktasemangel ( 1...
Petter Urdal, Bjørn Bolann, Sverre Marstein, Pål Rustad, Heidi Steensland, Arne Åsberg
03.06.2004
De fleste klinisk-kjemiske komponenter som nå måles, har vært målt i flere tiår. I denne tiden har analysemetodene endret seg meget, men tilhørende referanseintervaller er bare i beskjeden grad blitt...
Johan H. Strømme, Knut Lande, Pål Rustad, Heidi Steensland, Liv Theodorsen, Petter Urdal
15.05.2003
Fra mai 2003 gjelder nye referanseintervaller for sju av de mest målte enzymer i serum. Ved måling av serumenzymer avhenger svaret mye av hvilken metode som anvendes. Ulike målemetoder for ett og...