Petter S. Hagemo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter S. Hagemo

Petter S. Hagemo
10.01.2017
Mange pasienter henvises til «ecco-undersøkelse». Det er hinsides enhver logikk. Når jeg møter en pasient som er henvist til «ecco-undersøkelse», gjør jeg som jeg blir bedt om – jeg undersøker...
Per G. Bjørnstad, Bjarne Smevik, Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow, Petter S. Hagemo, Halfdan Ihlen, Reidar Bjørnerheim*, Harald L. Lindberg, Egil Seem, Tor Inge Tønnessen, Olav Hustveit, Erik Fosse
14.08.2003
Lukking av atrieseptumdefekter i fossa ovalis ved hjelp av katetre har vært forsøkt siden 1960-årene ( 1 ). En rekke lukkeinnretninger etter «paraplyprinsippet» er blitt brukt, med større eller...
Petter S. Hagemo
10.12.2001
Når en person nyser, stiger det intrakraniale trykk trolig til nivåer som man a priori kan anta medfører risiko for helseskader. Men det er trolig mer obskure forestillinger som ligger bak det faktum...
Per G. Bjørnstad, Jostein Westvik, Renate Rian, Erik Thaulow, Petter S. Hagemo, Svein Jan Sørland
10.04.2000
Åpen ductus arteriosus som persisterer etter fødselen og gir kontinuerlig bilyd, er en vanlig medfødt hjertefeil. Avhengig av størrelse gir dette mer eller mindre volumbelastning av venstre...
Petter S. Hagemo
21.04.2015
Kommentarartikkelen «Kjernejournalen som arbeidsverktøy» konkluderer med at «Journalens endelige form må utformes gjennom prosjekter både i og utenfor sykehus» ( 1 ). Barnehjerteseksjonen,...
Petter S. Hagemo
05.04.2016
En grundig klinisk undersøkelse kan avdekke så mangt. I artikkelen En mann i 20-årene med magesmerter og bilyd over hjertet i Tidsskriftet nr. 3/2016 ( 1 ) har «bilyd» en fremtredende plass i...