Petter Morten Pettersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Morten Pettersen

Petter Morten Pettersen
05.02.2018
Hoftebruddspasienter som opereres senere enn etter 24 timer, har høyere dødelighet enn dem som opereres tidligere. Dette viser en ny studie. Høyresidig hoftebrudd. Illustrasjonsfoto: Science Photo...
Petter Morten Pettersen
22.01.2018
Effekten av screening for livmorhalskreft blant kvinner over 60 år avhenger av kvinnenes screeninghistorikk, viser ny studie fra Sverige. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix I...
Petter Morten Pettersen
12.12.2017
Det er unødvendig å gjøre full aksilledisseksjon hos brystkreftpasienter med metastaser i 1–2 vaktpostlymfeknuter. Dette viser ny studie. Forberedelse til vaktpostlymfeknutebiopsi og modifisert...
Petter Morten Pettersen
28.11.2017
Bruk av DOAK-preparater i kombinasjon med andre medikamenter med samme nedbrytningsvei kan gi økt risiko for store blødninger, viser ny studie. Direktevirkende perorale antikoagulasjonsmidler (DOAK...
Petter Morten Pettersen
18.09.2017
Hjemmerespiratorbehandling kan gi høyere overlevelse hos kolspasienter, viser britisk studie. Illustrasjon: iStock I en nylig publisert studie ble kolspasienter med kronisk respirasjonssvikt...
Petter Morten Pettersen
18.09.2017
Radiofrekvensdenervering ga ingen ekstra effekt hos pasienter som gjennomførte et treningsprogram mot kroniske ryggsmerter. Illustrasjon: iStock Radiofrekvensdenervering, det vil si oppvarming med...
Petter Morten Pettersen
17.08.2017
Frukt kan beskytte friske mot å få diabetes og dem med diabetes mot å utvikle komplikasjoner. Dette viser en stor studie fra Kina. Illustrasjonsfoto: iStock Rundt en halv million kinesere i...
Petter Morten Pettersen
06.06.2017
Et tidagers opphold ved en rehabiliteringsinstitusjon har ingen betydning for resultatet etter innsetting av total kneprotese. Det viser en ny studie fra Australia. Illustrasjonsfoto: Science Photo...
Petter Morten Pettersen
23.05.2017
En tredobling av doseringsintervallet av zoledronsyre ved behandling av skjelettmetastaser gir ikke økt risiko for komplikasjoner. Ryggmargskompresjon ved myelomatose. Illustrasjonsfoto: Science...
Petter Morten Pettersen
23.05.2017
De som bor nær en hovedvei med stor biltrafikk, har høyere risiko enn andre for å utvikle demens. Dette viser en studie fra Canada. For multippel sklerose og Parkinsons sykdom var det ikke noen slik...
Petter Morten Pettersen
16.02.2017
Risiko for fosterskade ved zikavirusinfeksjon er særlig høy ved smitte tidlig i svangerskapet. Advarsel om zikavirus. Foto: Science Photo Library Det har tidligere vært anslått at andelen gravide...
Petter Morten Pettersen
02.02.2017
I fattige land kan obduksjon basert på prøver fra blod, cerebrospinalvæske og utvalgte organer være en velegnet metode for å stille riktig diagnose post mortem. Metodene som i dag brukes for å...
Petter Morten Pettersen
19.01.2017
Leger kan være vanskelige og kravstore pårørende. Trumfer følelser og bekymring rasjonalitet og trygghet hos leger som opplever sykdom i sin egen familie? Til daglig er jeg omgitt av dyktige kolleger...
Petter Morten Pettersen
24.01.2017
En studie fra britisk allmennpraksis viser at den primærforebyggende behandling av hjerneslag er for dårlig. Lipidsenkende, antikoagulerende og blodtrykksenkende legemidler kan forebygge hjerneslag...
Petter Morten Pettersen
10.01.2017
Et monoklonalt antistoff som reduserer LDL-kolesterolnivået kan sammen med statinbehandling gi mindre aterosklerose og plakk hos pasienter med koronarsykdom. Dette viser en ny studie. Evolokumab er...
Petter Morten Pettersen
20.12.2016
Rask invasiv behandling av hjerteinfarkt uten ST-heving gir økt overlevelse, viser en skandinavisk multisenterstudie. Perkutan koronar intervensjon. Foto: Science Photo Library I en randomisert...
Petter Morten Pettersen
20.12.2016
Tranebær forebygger ikke urinveisinfeksjon hos eldre kvinner på sykehjem. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Tranebærkapsler har vært lansert som et forebyggende middel mot urinveisinfeksjon, men...
Petter Morten Pettersen
22.11.2016
I en fersk metaanalyse har man funnet en grense for hvor raskt trombektomi må gjøres for å få behandlingsgevinst ved akutt hjerneslag. I en metaanalyse som nylig er publisert i tidsskriftet JAMA, er...
  •