Petter Hurlen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Hurlen

Petter Hurlen
11.12.2012
Teleradiology has turned diagnostic imaging into a commodity in an international market. The technology has also made images more readily available to clinicians, and has given rise to changes in the...
Petter Hurlen
10.06.2000
Utviklingen av datateknologi i helsevesenet har ikke gått så raskt som enkelte spådde, men på mange områder kan man nå ikke tenke seg å arbeide uten informasjonsteknologi (IT). De fleste journaler i...
Petter Hurlen
11.12.2012
Teleradiologi har gjort bildediagnostikk til en vare på et internasjonalt marked. Teknologien har også gjort bilder lettere tilgjengelig for klinikeren og har ført til en endring i radiologenes rolle...