Petter Ekern

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Ekern

Torkil Berge, Kjersti Sunniva Bjøntegård, Petter Ekern, Martin Furan, Nils Inge Landrø, Grete J. Sølvberg Larsen, Kåre Osnes, Inger Selvaag, Anne Helene Vedlog
21.08.2018
Coercive mental health care is an exception to the fundamental principle that examination and treatment should be voluntary. In Norway, patient self-determination and autonomy are enshrined in the...
Torkil Berge, Kjersti Sunniva Bjøntegård, Petter Ekern, Martin Furan, Nils Inge Landrø, Grete J. Sølvberg Larsen, Kåre Osnes, Inger Selvaag, Anne Helene Vedlog
21.08.2018
Bruk av tvang overfor pasienter i psykisk helsevern er et unntak fra grunnprinsippet om at undersøkelse og behandling skal være frivillig. Pasientens medbestemmelse og autonomi er forankret i pasient...
Petter Ekern
30.03.2000
Georgia er et vakkert, men urolig land. Det strekker seg fra det subtropiske området ved Svartehavet i vest til høylandet mot Aserbajdsjan i øst, fra de mektige Kaukasus-fjellene på grensen mot...
Petter Ekern, Øyvind Andresen Bjertnæs, Torkil Berge, Ingeborg Strømseng Sjetne, Per Johan Askim
15.05.2012
Fastlegen er ofte involvert i behandlingen av pasienter med psykiske lidelser. Faglig trygghet kan styrkes gjennom deltakelse i faste tverrfaglige møter med kjente kolleger og en erfaren psykiater/...