Petter Ekern

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Diakonhjemmet Sykehus

Han har bidratt i alle aspekter ved studien og har godkjent innsendte manusversjon.

Petter Ekern er spesialist i psykiatri.

Artikler av Petter Ekern
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media