Petter Ekern

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Diakonhjemmet Sykehus

Han har bidratt i alle aspekter ved studien og har godkjent innsendte manusversjon.

Petter Ekern er spesialist i psykiatri.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Vi har mottatt økonomisk støtte fra Tvangsforsk (Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet) og fra Helsedirektoratet til studien.

Artikler av Petter Ekern
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media