Peter Selmer Rønningen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Forskningsavdelingen

Vestre Viken, Bærum sykehus

Han har bidratt med datainnsamling, analyse av data, tolking av data og utarbeiding av manus.

Peter Selmer Rønningen er lege og stipendiat.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Peter Selmer Rønningen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media