Peter Selmer Rønningen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Forskningsavdelingen

Vestre Viken, Bærum sykehus

Han har bidratt med datainnsamling, analyse av data, tolking av data og utarbeiding av manus.

Peter Selmer Rønningen er lege og stipendiat.

Artikler av Peter Selmer Rønningen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media