Peder Langeland Myhre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peder Langeland Myhre

Peder Langeland Myhre, Ingebjørg Seljeflot, Harald Arnesen
12.04.2021
There is little evidence that omega-3 supplements can prevent cardiovascular disease. We should therefore hold back on recommending and marketing omega-3 supplements as a preventive treatment...
Peder Langeland Myhre, Ingebjørg Seljeflot, Harald Arnesen
07.04.2021
Det er lite dokumentasjon på at omega-3-tilskudd kan hindre hjertesykdom. Derfor bør man være tilbakeholden med å anbefale og markedsføre omega-3-tilskudd som forebyggende behandling. Illustrasjon:...
Peder Langeland Myhre
30.10.2017
Proteiner assosiert med kardiovaskulær sykdom gir prognostisk tilleggsinformasjon hos pasienter med hjertestans og akutt respirasjonssvikt. Foto: Øystein H. Horgmo Pasienter med hjertestans og akutt...
Peder Langeland Myhre, Kristian Laake, Ingebjørg Seljeflot, Svein Solheim, Harald Arnesen
09.02.2016
Kliniske retningslinjer for eldre er i stor grad basert på ekstrapolering av forskning gjort på middelaldrende. Fysiologi, patogenese og farmakokinetikk er imidlertid endret hos eldre, men det...