Peder Langeland Myhre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Peder Langeland Myhre er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og konstituert overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus. Han er senterleder for NorTrials Hjerte-kar og nestleder i arbeidsgruppen for hjertesvikt, Norsk cardiologisk selskap og redaktør i Hjerteforum.

Artikler av Peder Langeland Myhre
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media