Paul Christoffer Lindemann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Klinisk institutt II

Universitetet i Bergen

og

Mikrobiologisk avdeling

Haukeland universitetssjukehus

Paul Christopher Lindemann har bidratt med idé, databearbeiding og analyser samt litteratursøk, tolkning av data og revidering av manuskript.

Paul Christoffer Lindemann er spesialist i medisinsk mikrobiologi og seksjonsoverlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Paul Christoffer Lindemann
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media