Pål Rustad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Rustad

Petter Urdal, Bjørn Bolann, Sverre Marstein, Pål Rustad, Heidi Steensland, Arne Åsberg
03.06.2004
De fleste klinisk-kjemiske komponenter som nå måles, har vært målt i flere tiår. I denne tiden har analysemetodene endret seg meget, men tilhørende referanseintervaller er bare i beskjeden grad blitt...
Johan H. Strømme, Knut Lande, Pål Rustad, Heidi Steensland, Liv Theodorsen, Petter Urdal
15.05.2003
Fra mai 2003 gjelder nye referanseintervaller for sju av de mest målte enzymer i serum. Ved måling av serumenzymer avhenger svaret mye av hvilken metode som anvendes. Ulike målemetoder for ett og...
Jens Petter Berg, Kristian F. Hanssen, Kristian S. Bjerve, Tor Claudi, Knut Dahl-Jørgensen, Pål Rustad, Sverre Sandberg, Torild Skrivarhaug
18.03.2011
Analyse av hemoglobin A 1c (HbA 1c ) er det viktigste hjelpemidlet til å vurdere hvor godt regulert blodsukkernivået til en pasient med diabetes er over tid. I januar i år anbefalte WHOs...