Pål Galteland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Galteland

Mats Døving, Trude Handal, Pål Galteland
04.05.2020
Odontogenic infections are infections that originate in the teeth and/or their supporting tissues. Such infections are common, and a large proportion of infections of the head and neck region are of...
Mats Døving, Trude Handal, Pål Galteland
28.04.2020
Odontogene infeksjoner er infeksjoner som oppstår i tennene og/eller i deres støttevev. Infeksjonene forekommer hyppig, og en stor andel av infeksjoner i hode- og halsregionen har odontogen...
Pål Galteland, Per Skjelbred
15.11.2007
Ansiktsskader hos barn kan være mer omfattende enn de først gir inntrykk av, og forsinket behandling vil kunne føre til alvorlige senskader. Grundig klinisk undersøkelse er nødvendig, og ofte...
Pål Galteland, Morten Boysen
30.04.2001
Parotiskjertelen er rikelig forsynt med lymfekjertler som i hovedsak drenerer huden i panne, temporalisregion, forside av det ytre øre, øregang og hud over selve kjertelen. I tillegg kan disse...