Pål Friis

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Friis

Ole Rysstad, Pål Friis, Børre Kåss, Frode Gallefoss
24.06.2019
Tidligere avdelingsoverlege ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, Kjell A. Grøttum, er død. Han ble født i 1934 og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i...
Pål Friis, Reidun Førde
21.03.2017
En forhåndssamtale skal gi pasienten muligheten til å ha innflytelse på den behandling han eller hun får mot slutten av livet. Det gjelder også dersom pasienten mister evnen til selv å delta i...
Pål Friis
09.01.2003
I Tidsskriftet nr. 27/2002 har Torgeir Bruun Wyller en leder om sengebehovet ved medisinske avdelinger ( 1 ). Det er et viktig tema. I den offentlige debatt har ventelistene overdøvet spørsmålet om...
Pål Friis, Finn Tore Gjestvang, Dagfinn Fausa, Børre Kåss
10.08.2001
Transøsofageal ekkokardiografi er en overlegen metode for å studere venstre atrium, atrieseptum og mitralklaffeapparatet, og den gir en god fremstilling av aortabuen. Fra slutten av 1980-årene er det...
Pål Friis, Reidun Førde
10.02.2015
The right to refuse treatment at the end of life is explicitly expressed in Section 4 – 9 of the Patients’ and Users’ Rights Act. To fulfil this right, a conversation must take place with patients...
Pål Friis
24.03.2015
Takk til Sebastian von Hofacker for en interessant kommentar. Først om hvilken anledning som er passende for å ta opp slike spørsmål med pasienten: Både Mullick og den norske veilederen om...
Pål Friis, Reidun Førde
10.02.2015
Retten til å si nei til behandling i livets sluttfase er eksplisitt uttrykt i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9. For å kunne innfri denne retten må man snakke med pasientene mens de ennå er i...