Øyvind Watne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Watne

Øyvind Watne
01.11.2007
Dei siste åra har Sogn og Fjordane legeforening samla ein høvesvis stor del av medlemmene sine ei helg i slutten av september på Hotel Alexandra i Loen. Torunn Janbu er her omkranset av glade...
Øyvind Watne
01.02.2007
Innbyggjarane i Den demokratiske republikken Kongo lir under tilfeldige drap, valdtekter, brenning og plyndring. Eit lokalt kyrkjesamfunn har dei siste åra drive psykososialt arbeid for menneske som...
Øyvind Watne
09.08.2007
Nemninga «psykiatrisk pasient» har mange konnotasjonar utanom fagmiljøa, så langt eg kjenner til utelukkande negative: galskap, håpløyse, fåre, hjelpeløyse, uførleik – for å nemne nokre. Vi som...
Øyvind Watne
23.08.2007
Foto Endre Vestvik I dette nummeret av Tidsskriftet er medisinsk utdanning og yrkeskarrieren til legane eit hovudtema. Legeutdanninga er ikkje avslutta med medisinstudiet, men er ein prosess som må...
Øyvind Watne
13.12.2007
Fosser, PE. Kongo Landet verden helst vil glemme. 198 s, ill. Oslo: Humanist forlag, 2007. Pris NOK 268 ISBN 978-82-92-62234-6 Kongo har dei siste åra vore utsett for omfattande valds- og...
Atle Skrede, Harald Munkvold, Øyvind Watne, Egil W. Martinsen
10.08.2006
Fysisk inaktivitet har alvorlege negative konsekvensar både for fysisk og mental helse. Denne kunnskapen har no fått innpass i dokument frå styresmaktene. Stortingsmelding 16 (2002 – 2003) Resept for...
Lisbet Borge, Egil W. Martinsen, Torleif Ruud, Øyvind Watne, Svein Friis
20.01.2000
Basert på en artikkel publisert i Psychiatric Services 1999 (1) Fra slutten av 1970-årene har de store psykiatriske institusjonene i Norge blitt nedbygd eller nedlagt. Målsettingen har vært å bedre...
Øyvind Watne
29.04.2014
I Tidsskriftet nr. 5/2014 drøfter Hem om ein skal nytte nemninga rusmisbrukar eller rusmiddelmisbrukar ( 1 ). Eg vil argumentere for å skrote bruken av begge orda. Orddelen «mis» har etter mitt skjøn...