Øyvind S. Bruland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for sarkomer

Onkologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med utforming/design, utarbeiding/revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Øyvind S. Bruland er dr.med., spesialist i onkologi og professor.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Øyvind S. Bruland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media