Øyvind S. Bruland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind S. Bruland

Øyvind S. Bruland
23.02.2006
I julenummeret av Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening har redaktøren Jan-Erik Frödin, en fremtredende svensk onkolog, en tankevekkende lederartikkel ( 1 ). Artikkelen tar utgangspunkt i et brev...
Odd Terje Brustugun, Ole Nome*, Øyvind S. Bruland, Lars Ottestad, Wolfgang Lilleby
12.06.2003
Med en insidens på 2 500 og en mortalitet på 30 % er brystkreftsykdommen et betydelig samfunnsmessig problem ( 1 ). Studier har vist at adjuvant strålebehandling gitt tidlig reduserer...
Gunnar Sæter, Kirsten Sundby Hall, Øyvind S. Bruland, Øyvin P. Solheim, Johan Høie, Gunnar Follerås, Per Helgerud, Anna E. Stenwig, Bodil Bjerkehagen, Kristian Talle, Ingeborg Taksdal, Mette Winderen
10.09.2002
Tabell 1  Pasientkarakteristika for 1 813 pasienter med bein- og bløtvevssarkom 1980 – 84 1985 – 89 1990 – 94 1995 – 99 N = 402 N = 423 N = 421 N = 567 Ratio menn/kvinner 1,28 1,15 0,98 1,05 Median...
Morten Brændengen, Øyvind S. Bruland, Dag Rune Olsen
20.06.2000
Tall fra Kreftregisteret viser at vi i de kommende tiår må forvente en betydelig økning i antall nye krefttilfeller i Norge (1). Dette skyldes særlig at det blir stadig flere mennesker i de eldre...