()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hivpositive pasienter som deltok i en kvalitativ studie i Sør-Afrika søkte i liten grad råd fra helsepersonell om tryggere befruktning.

  Ved en klinikk i Durban, Sør-Afrika, ble 50 hivpositive som oppga å ha hivnegativ partner intervjuet om sine erfaringer med reproduksjonsrådgivning. 30 kvinner som var eller nylig hadde vært gravide og 20 menn ble inkludert. De fleste oppfattet helsearbeidere som en god kilde til informasjon. Mange var blitt fortalt av helsearbeider at de burde søke mer informasjon på klinikken før de forsøkte å bli gravide, men de færreste hadde gjort det. Som begrunnelse for ikke å søke råd uttrykte enkelte redsel for fordømmelse fra helsearbeideren. Flere hadde ikke fortalt partneren om sin hivstatus, og parveiledning var da utelukket. En tredel av kvinnene fortalte at den aktuelle graviditeten var uplanlagt.

  De deltakerne som hadde mottatt veileding om smittereduksjon ved unnfangelse, hadde fått høyst ulike råd. Mange nevnte kunstig befruktning og spermievasking som smittereduserende metoder – overraskende mange sett i lys av at dette var økonomisk utilgjengelig for deltakerne i denne studien. Samleie uten kondom begrenset til tiden rundt eggløsning, bruk av glidekrem og manuell inseminering ble også nevnt.

  Forfatterne konkluderer med at helsearbeidere rutinemessig bør ta initiativ til å gi korrekt informasjon om hvordan pasientene best mulig kan redusere risikoen for smitte ved unnfangelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media