Øystein Hetlevik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Hetlevik

Øystein Hetlevik, Steinar Hunskår
18.03.2004
Før innføring av fastlegeordningen måtte legene velge listelengde uten å ha sikker kunnskap om hvilken arbeidsbelastning en gitt listelengde ville gi. Det var bekymring for at ulike...
Lee D. Winde, Inger Haukenes, Øystein Hetlevik, Sturla Gjesdal
08.01.2013
Issuing certifications of illness is an important task for doctors ( 1 , 2 ). In Norway, the regular GPs (RGPs) account for approximately 70 % of all certifications of illness ( 3 ). In a survey of...
Lee Winde, Inger Haukenes, Øystein Hetlevik, Sturla Gjesdal
08.01.2013
Utskrivning av sykmeldinger er en viktig oppgave for leger ( 1 , 2 ). I Norge står fastlegene for omtrent 70 % av alle sykmeldinger ( 3 ). I en spørreundersøkelse blant norske fastleger fra 2010...