Øystein Bruserud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Bruserud

Sofie Hagestande, Ann Kristin Kvam, Inger Marie Bowitz Lothe, Hilde K. Gjelberg, Øystein Bruserud, Tor Henrik Anderson Tvedt
14.12.2020
Aplastisk anemi er en sjelden form for benmargssvikt karakterisert av tap av hematopoetiske stamceller, cellefattig benmarg og utilstrekkelig produksjon av blodceller. Ubehandlet er tilstanden svært...
Thea Cecilie Johnsen Høiseth, Galina Tsykunova, Øystein Bruserud, Tor Henrik A. Tvedt
30.03.2020
Bildet viser en pasient med hyperekstensjon i albue. Leddhypermobilitet defineres som evnen til å bevege ledd ut over fysiologisk bevegelsesområde ( 1 , 2 ). En viss grad av generalisert...
Håkon Reikvam, Jakob Dalgaard, Silje Johansen, Tor Henrik Anderson Tvedt, Øystein Bruserud
26.04.2019
Akutt myelogen leukemi er ei gruppe aggressive, maligne blodsjukdommar som rammar alle aldersgrupper, men er vanlegast hos eldre over 65 år. Nyare behandlingsmetodar og nyare forsking indikerer at...
Henry Almedal, Marta Vorland, Aasne K. Aarsand, Ida-Sofie Grønningsæter, Øystein Bruserud, Håkon Reikvam
06.12.2016
Myeloproliferative neoplasms are a group of disorders characterised by clonal growth in one or more haematopoietic cell lines. The group includes chronic myelogenic leukaemia, polycythaemia vera,...
Henry Almedal, Marta Vorland, Aasne K. Aarsand, Ida-Sofie Grønningsæter, Øystein Bruserud, Håkon Reikvam
06.12.2016
Myeloproliferative neoplasiar er ei gruppe tilstandar karakteriserte av klonal vekst i ei eller fleire hematopoetiske cellelinjer. Gruppa inkluderer kronisk myelogen leukemi, polycythaemia vera,...
Håkon Reikvam, Unni Sandaker Blom, Einar Kristoffersen, Knut Liseth, Øystein Bruserud, Tor Hervig
26.02.2009
Granulocyttransfusjon er blitt brukt i klinisk medisin i over 40 år. Indikasjonen har vore alvorleg, langvarig eller komplisert infeksjon og nøytropeni. På grunn av biverknader, spesielt...
Waleed Ghanima, Håvar Knutsen, Jan Delabie, Øystein Bruserud
01.10.2013
Primær myelofibrose er en malign myeloproliferativ sykdom som kan vise seg med anemi, slapphet og magesmerter eller med konstitusjonelle symptomer som feber, svette, og vekttap. Sykdommen...
Håkon Reikvam, Randi Hovland, Øystein Bruserud
27.05.2014
Akutt promyelocyttleukemi (APL) blei truleg først omtala av den norske legen Lars K. Hillestad, som i 1957 skreiv om tre pasientar med akutt leukemi med progredierande utvikling, omfattande...
Tor Henrik Anderson Tvedt, Pål Andre Holme, Øystein Bruserud
27.05.2014
En mann i begynnelsen av 80-årene ble lagt inn på lokalsykehuset med spontane og anemiserende hud- og muskelblødninger. Pasienten brukte både warfarin og acetylsalisylsyre, men blødningene viste seg...