Øystein Bruserud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Medisinsk avdeling

Haukeland universitetssjukehus

og

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetet i Bergen

Øystein Bruserud er dr.med., spesialist i indremedisin og i blodsykdommer og professor.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Øystein Bruserud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media