Ottar Grimstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ottar Grimstad

Ottar Grimstad
28.05.2009
Illustrasjon Janusz Kapusta/© Images.com/Corbis/SCANPIX Forsidebiletet viser eit svært krevjande samhandlingsprosjekt. Å få ein penn til å skrive fornuftige setningar mens den blir dratt i frå...
Ottar Grimstad
11.05.2006
Norge er eit lite land i den medisinske verda. Vi treng å delta internasjonalt for å halde oss oppdatert med kva som skjer internasjonalt og internt i andre land. Ottar Grimstad Vi treng å ta med...
Ottar Grimstad, Dag Brekke
20.02.2003
Møre og Romsdal legeforenings 700 medlemmer ønsker landsstyret velkommen til møte «med vind i Seilet»! Møre og Romsdal legeforening ser frem til å ta imot landsstyredelegatene og vise frem Molde og...
Ottar Grimstad
13.12.2011
I samhandlingsreforma er det gode intensjonar om meir satsing på primærhelsetenesta og godt samarbeid med spesialisthelsetenesta. Desse intensjonane ser ut til å drukne i pengeflytting og forhasta...