Ørstavik KH

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ørstavik KH

Ørstavik KH
10.03.1999
Sammendrag Hos kvinnelige pattedyr skjer det en inaktivering av det ene X-kromosomet på et tidlig stadium i embryogenesen. Inaktiveringen er tilfeldig og permanent i den enkelte celle. Kvinner er...
Ørstavik KH
28.02.1999
Sammendrag Klinisk erfaring og molekylærgenetiske metoder har vist at det finnes mange unntak fra mendelsk arvegang hos mennesker. Tilstander som skyldes imprintede gener representerer slike unntak...
Weidle B, Ørstavik KH
20.04.1998
Sammendrag Simpson-Golabi-Behmels syndrom er et overvekstsyndrom kjennetegnet av høy fødselsvekt, stor slutthøyde, grove ansiktstrekk, visceromegali og misdannelser, slik som hjertefeil,...
Ørstavik KH
20.04.1997
Fremskritt i jakten på årsaker gir nye utfordringer for den behandlende lege Psykisk utviklingshemning er et hyppig klinisk problem. I de nordiske land er det anslått at 7-13 av 1000 barn har en IQ...