Oona Dunlop

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Oona Dunlop er dr.med., overlege på CBRNE-senteret og Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus og leder for sentral klinisk etikkomité ved Oslo universitetssykehus.

Artikler av Oona Dunlop
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media