Oona Dunlop

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oona Dunlop

Berit Hofset Larsen, Morten Magelssen, Oona Dunlop, Reidar Pedersen, Reidun Førde
11.12.2020
Spesialisthelsetjenesten var ikke forberedt på de etiske dilemmaene som oppsto i starten av pandemien. Enkelte pasientgrupper fikk et dårligere helsetilbud som følge av pandemitiltak. Dette kan...
Reidun Førde, Ingvild Strand Hovland, Aslak Syse, Oona Dunlop
07.10.2020
Ulike pasientgrupper, alle med livstruende lidelser og selvskadende adferd, blir behandlet ulikt, selv om de har lik alder og nokså lik prognose. Denne artikkelen springer ut fra drøftinger i klinisk...
Reidun Førde, Unni Veirød, Aud Stenehjem, Oona Dunlop
21.08.2017
Kan man trekke tilbake et livsviktig behandlingstilbud til en samtykkekompetent pasient med destruktiv atferd eller til ruspasienter som ikke møter på dagtid og derfor krever intensivbehandling om...