Oliver Grundnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oliver Grundnes

Bjørn Magnæs, Inge Kjønniksen, Reidar Dullerud, Oliver Grundnes, Øistein Haagensen, Aage Indahl, Anne Elisabeth Ljunggren, Even Lærum, Øystein Nygaard, Rolf Salvesen
10.03.2002
Ryggsykdommer er en av de største sykdomsgruppene i Norge, både når det gjelder antall pasienter, sykmelding og uføretrygd. Ca. 8 % av den voksne befolkningen angir å ha ryggplager daglig, og 60 – 80...
Oliver Grundnes
30.06.2005
Når konservativ behandling ikke fører frem, ønsker mange pasienter med kroniske smerter i korsryggen operasjon. Selv om få kan regne med smertefri rygg, er resultatene av kirurgisk behandling stort...
Oliver Grundnes
25.08.2005
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1789 I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2005, 1. spalte, 4. avsnitt, 8. linje, skal stå: Tre firedeler av pasientene angav at de var godt eller meget godt fornøyd med...