Ole A. Sydnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole A. Sydnes

Ole A. Sydnes
29.11.2007
Brynjulf Østensjø døde 27.8. 2007. Han ble født 24.9. 1912 i Haugesund og var i legepraksis der mesteparten av sitt liv. Han tok medisinsk embetseksamen i 1941, og etter noen år i sykehuspraksis ble...
Ole A. Sydnes
10.01.2002
Jørgen Haslef Berner Jørgen Haslef Berner døde 6.11. 2001. Han var født i 1916 og var sønn av Den norske lægeforenings mangeårige generalsekretær...