()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Brynjulf Østensjø døde 27.8. 2007. Han ble født 24.9. 1912 i Haugesund og var i legepraksis der mesteparten av sitt liv. Han tok medisinsk embetseksamen i 1941, og etter noen år i sykehuspraksis ble han godkjent spesialist i hudsykdommer fra 1951. Han slo seg ned i hjembyen som spesialist i hudsykdommer og med egen allmennpraksis, og var dessuten skolelege i flere år. Han sluttet sin praksis i 1984.

  Brynjulf Østensjø er blant dem som vil bli husket av mange, både av sine pasienter og av kolleger og studiekamerater. Han fikk mange venner som han holdt fast ved hele sitt liv. Hans mangesidige engasjement gjorde at han var en underholdende og festlig venn. Hans interesser for friluftsliv var koblet med stor sans for natur, plante- og dyreliv, og for turer og reiser. Han holdt kontakt med sine studiekamerater til det siste, og han ble en av de eldste igjen av kullet. Hans interesse for legegjerningen ytret seg også ved at han var med i foreningslivet. Han var leder av Rogaland legeforening i en periode og var medlem av Lions Club, og var særlig med i friluftkomiteens arbeid. Han startet arbeidet med turstier, noe som utviklet seg til en fast, mangeårig innsats. Han fikk Haugesund bys hederstegn «De fykende måker» i 1980.

  Han var svært grundig i sitt arbeid. Som lege var han påpasselig og sto alltid til tjeneste. Han var bestandig opptatt av hvordan det gikk med pasientene eller de skolebarn han traff som skolelege.

  Vi er mange som vil bevare et godt minne om Brynjulf Østensjø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media