Ole Rysstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Rysstad

Asbjørn Stallemo, Ole Rysstad, Ole Høie, Øyvind Holme, Tor Axel Gjellestad
30.03.2020
Tidligere seksjonsoverlege ved Sørlandet Sykehus Kristiansand Morgan Oddvin Stokkeland døde 18. september 2019, nær 78 år gammel. Han vokste opp i Kvinesdal. Han var...
Ole Rysstad, Pål Friis, Børre Kåss, Frode Gallefoss
24.06.2019
Tidligere avdelingsoverlege ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, Kjell A. Grøttum, er død. Han ble født i 1934 og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i...
Øistein Kristensen, Anders Sundøy, Karin Skeie, John-Kåre Vederhus, Ingebjørg Øye, Anne Opsal, Ole Rysstad, Frode Gallefoss
27.08.2009
I tidligere studier og klinisk praksis er pasienter med pågående misbruk eller substitusjonsbehandling med sterke analgetika blitt ekskludert fra hepatitt C-behandling, selv om de utgjør den største...
Øistein Kristensen, Ole Rysstad, Frode Gallefoss
03.12.2009
Virkeligheten fortoner seg forskjellig om en er helsebyråkrat i Oslo eller behandler stoffmisbrukere på Sørlandet. Det viser Preben Aavitslands unyanserte leder om hepatitt C-behandling av...
Kjell Berg, Ove Aronsen, Axel Gjellestad, Stein Høybjør, Ronald Opdahl, Ole Rysstad
08.06.2006
Tidligere overlege ved medisinsk avdeling, Hammerfest Sykehus, Per Ingvaldsen døde 17.9. 2005, 75 år gammel. Ingvaldsen var fra Oslo hvor han ble cand.med. i 1956. Han arbeidet som assistentlege ved...
Ole Rysstad, Holgeir Skjeie
09.01.2003
Hans Blystad fra Nasjonalt folkehelseinstitutt slo våren 2002 fast i MSIS-rapport for uke 13 at beskyttelse mot myggestikk er den beste malariaprofylakse ( 1 ). I den nye veilederen i...
John-Kåre Vederhus, Ole Rysstad, Frode Gallefoss, Thomas Clausen, Øistein Kristensen
11.08.2015
Smoking and harmful alcohol use cause a considerable loss of healthy life-years ( 1 ). Smoking has attracted a lot of attention, and in contacts with the health services patients are routinely...
John-Kåre Vederhus, Ole Rysstad, Frode Gallefoss, Thomas Clausen, Øistein Kristensen
11.08.2015
Røyking og skadelig bruk av alkohol fører til et betydelig tap av friske leveår ( 1 ). Røyking har fått mye oppmerksomhet, og ved kontakt med helsevesenet er det en...