Ole Rossvoll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Rossvoll

Per Ivar Hoff, Jian Chen, Knut Ståle Erga, Ole Rossvoll, Ole-Jørgen Ohm
04.03.2004
Atrieflimmer forekommer med økende hyppighet fra ca. 35 års alder, og prevalensen er mer enn 7 % hos personer over 75 år ( 1 ). Det er et klinisk problem på grunn av symptomer ved høy hjertefrekvens...
Morten Troøyen, Bent Indredavik, Ole Rossvoll, Stig A. Slørdahl
10.02.2001
Årlig rammes omtrent 14 000 personer av hjerneslag i Norge (1), og hjerneslag er den vanligste årsak til funksjonshemming i den vestlige verden (2). Flere større randomiserte studier har vist at...
Stian Ross, Ole Rossvoll, Marcel Moufack, Rune Wiseth
20.08.2013
A man in his 50s without a previous history of heart disease was hospitalised with acute myocardial infarction. The course was complicated and required sophisticated treatment. The patient was...
Stian Ross, Ole Rossvoll, Marcel Moufack, Rune Wiseth
20.08.2013
A man in his 50s without a previous history of heart disease was hospitalised with acute myocardial infarction. The course was complicated and required sophisticated treatment. Myocardial infarction...
Stian Ross, Ole Rossvoll, Marcel Moufack, Rune Wiseth
20.08.2013
En mann i 50-årene uten tidligere hjertesykdom ble innlagt med akutt hjerteinfarkt. Det videre forløpet var komplisert og krevde avansert behandling. Pasienten ble innlagt i lokalsykehus etter at han...