Ole Rossvoll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ole Rossvoll (f. 1955) er overlege og spesialist i hjertesykdommer. Hans hovedarbeidsfelt er elektrofysiologi og ablasjonsbehandling av hjerterytmeforstyrrelser.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han er rådsmedlem i St. Jude og har mottatt reisestøtte/foredragshonorar fra St. Jude, Johnson & Johnson og Stereotaxis.

Klinikk for hjertemedisin

St. Olavs hospital

Artikler av Ole Rossvoll
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media