Ole Morten Rønning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: o.m.ronning@medisin.uio.no

Ole Morten Rønning er spesialist i nevrologi, professor II ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og seksjonsoverlege ved Seksjon for akutt hjerneslag, Akershus universitetssykehus. Han er medlem av styret i Norsk hjerneslagforening.

Artikler av Ole Morten Rønning
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media