Ole Morten Rønning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Morten Rønning

Torgeir Bruun Wyller, Irene Grundvold, Sigrun Halvorsen, Sverre Erik Kjeldsen, Ellisiv Bøgeberg Mathiesen, Ole Morten Rønning, Per Morten Sandset
30.03.2020
Professor og overlege Eivind Berge døde av kreft 6. februar, 55 år gammel. Tilbake står hans kone Hilde, hans tre barn Sindre, Trude og Sivert, hans foreldre Edel og Kjell, og alle...
Anne Hege Aamodt, Martin Kurz, Eva A. Jacobsen, Jon André Totland, Ole Morten Rønning, Lars Thomassen, Christian G. Lund, Halvor Næss
30.10.2018
Vi vil takke for en fin kasuistikk som til fulle viser hvilket potensiale mekanisk rekanalisering (trombektomi) har ved cerebral storarterieokklusjon ( 1 ). Antall som må behandles for at...
Silje Holt Jahr, Ole Morten Rønning, Antje Sundseth, Loreta Skrebelyte-Strøm, Bente Thommessen
26.06.2018
En mann i 40-årene ble i løpet av få måneder innlagt gjentatte ganger med nye hjerneinfarkter og transitorisk iskemisk anfall (TIA). Utredningen identifiserte to tilstander som begge kan gi...
Kashif Waqar Faiz, Ole Morten Rønning
05.02.2018
Det finnes flere uttrykk som brukes om hjerneslag, men det trengs egentlig ikke. Hjerneslag er godt nok. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB scanpix Hjerneslag er et paraplybegrep som...
Kashif Waqar Faiz, Antje Sundseth, Bente Thommessen, Ole Morten Rønning
06.06.2017
Stroke is one of the most frequent causes of death and the most common cause of severe disability ( 1 ). Around 15 000 people suffer from stroke each year ( 1 ). Most of these patients are elderly,...
Kashif Waqar Faiz, Antje Sundseth, Bente Thommessen, Ole Morten Rønning
06.06.2017
Hjerneslag er en av de vanligste årsakene til død og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemning ( 1 ). Omtrent 15 000 mennesker rammes av hjerneslag hvert år ( 1 ). Flesteparten av...
Ole Morten Rønning
13.09.2016
Reperfusion is effective therapy for acute ischaemic stroke, but is only recommended when the time of onset is known. For a large percentage of stroke patients, the onset time is unknown. There is a...
Ole Morten Rønning, Lars Thommassen, David Russell
03.05.2007
Hjerneslag er en akutt og alvorlig sykdom som rammer om lag 13 000 personer i Norge hvert år ( 1 ). Om lag 5 000 personer dør årlig pga. slag, og sykdommen er den tredje vanligste dødsårsaken etter...
Ole Morten Rønning
29.03.2007
Akutt slag må gjenkjennes raskt og pasienten innlegges via AMK. Illustrasjonsfoto ©Science Photo Library/GV-Press Hjerneslag er en vanlig og potensielt svært alvorlig sykdom, og behandlingsmuligheter...
Ole Morten Rønning
15.02.2007
Behandling av hjerneslag var tema for helsepolitisk debatt på Norsk indremedisinsk forenings høstmøte 2006, og i Tidsskriftet nr. 24/2006 siterer Lisbet Kongsvik fra møtet ( 1 ). Det er ikke...
Ole Morten Rønning
15.03.2007
Stein, J Silver, J Frates, EP. Life after stroke The guide to recovering your health and preventing another stroke. 350 s, tab, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2006. Pris USD...
Christer Mjåset*, Pål Gulbrandsen, Ole Morten Rønning, Bente Thommessen
18.12.2008
Statens helsetilsyn utga i 2002 retningslinjer for forhåndsvurderinger om når man skal avstå fra hjerte-lunge-redning (HLR minus-vedtak) ( 1 ). Rundskrivet er blitt debattert både i mediene og i...
Ole Morten Rønning
17.01.2008
Henry, JL Panju, A Yashpal, K Central neuropathic pain: Focus on poststroke pain 281 s, tab, ill. Seattle, WA: IASP Press, 2007. Pris USD 80 ISBN 978-0931092-66-4 Boken er basert på presentasjoner på...
Ole Morten Rønning
13.09.2016
Reperfusjonbehandling ved akutt hjerneinfarkt er effektivt, men er kun anbefalt ved kjent debuttidspunkt. For en stor andel hjerneslagpasienter er tidspunktet ukjent. Det er behov for studier der man...
Morten Ingvar Lossius, Ole Morten Rønning, Leif Gjerstad
04.03.2004
Slag er en viktig årsak til epileptiske anfall hos voksne, spesielt gjelder dette eldre ( 1 ). Forsgren og medarbeidere viste i sin studie fra 1996 at 45 % av epileptiske anfall med debut etter 60...
Ole Morten Rønning
10.02.2001
Hjerneslag er den tredje hyppigste årsak til død og den vanligste årsak til uførhet. Antallet nye slagtilfeller øker med økende alder, slik at aldersutviklingen gir grunn til å forvente en høyere...
Ole Morten Rønning
05.10.2006
En 76-årig kvinne ble innlagt i sykehus pga. gjentatte episoder med akutt oppståtte, men forbigående nevrologiske utfall. Bortsett fra ubehandlet hypertensjon var hun tidligere frisk, hadde ingen...
Abdullah Cetinkaya, Carl Erik Næss, Ole Morten Rønning, Asbjørn Årøen
03.04.2008
En kvinne med invalidiserende venstresidig coxartrose fikk innsatt en total hofteprotese. Postoperativt følte pasienten seg rar og anga unormalt syn, og hun fikk høy feber med rask CRP-stigning...
Ole Morten Rønning, Nevrologisk avdeling, Bjørn Guldvog
30.08.2000
Basert på en undersøkelse publisert i Stroke 1999 (1) Materiale og metode Pasienter ≥ 60 år henvist til Sentralsykehuset i Akershus innen 24 timer etter symptomdebut av et hjerneslag ble prospektivt...
Ole Morten Rønning, Bente Thommessen
16.06.2005
Rundt 15 000 mennesker i Norge rammes av hjerneslag hvert år. Sykdommen er den vanligste årsaken til død av nevrologisk sykdom og den tredje vanligste dødsårsak totalt. Hjerneslag er den sykdom som...