Ole Morten Rønning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ole Morten Rønning er spesialist i nevrologi, professor II ved Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og seksjonsoverlege ved Seksjon for akutt hjerneslag, Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus. Han er medlem av styret i Norsk hjerneslagforening.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ole Morten Rønning
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media