Annonse
Annonse

Per Ole Iversen

Artikler av Per Ole Iversen

Sigrun Hope, Marianne Nordstrøm, Kjetil Retterstøl, Per Ole Iversen, Svein Olav Kolset
Adults with an intellectual disability are faced with several health-related challenges associated with diet. For many, obesity and secondary diseases constitute a major health problem. A number of...
Sigrun Hope, Marianne Nordstrøm, Kjetil Retterstøl, Per Ole Iversen, Svein Olav Kolset
Voksne med utviklingshemning har flere helseutfordringer knyttet til kostholdet. For mange er overvekt og følgesykdommer et stort helseproblem. Nylig ble det avdekket mange helserelaterte avvik i den...
Katharina Klohe, Clarissa Prazeres da Costa, Nanna Lien, Gerd Holmboe-Ottesen, Michael Rychlik, Ingeborg Haavardsson, Gunhild Stordalen, Sudhvir Singh, Ingunn Engebretsen, Per Ole Iversen, Andrea Sylvia Winkler
Malnutrition represents a serious global burden with around 800 million people being undernourished and over 2 billion people being overweight or obese. The associated medical, developmental, social...
Lisa Ha, Per Ole Iversen, Truls Hauge
Årlig rammes om lag 15 000 personer av hjerneslag i Norge, og rundt 90 % er over 65 år ( 1 ). Følger av et akutt hjerneslag, som hemiparese, dysfagi eller kognitiv svikt, kan i større eller mindre...
Christine Henriksen, Morten Grønn, Christian A. Drevon, Per Ole Iversen
Hvert år blir det født ca. 630 barn med svært lav fødselsvekt (< 1 500 g) i Norge ( 1 ). Overlevelsen til denne gruppen for tidlig fødte barn har økt markert de siste 30 årene. Nå overlever om lag...
Per Ole Iversen, Gunnar Nicolaysen
Foto SCANPIX/Knut Fjelstad Vann er et essensielt næringsstoff. En adekvat vanntilførsel er en forutsetning for alt liv og for opprettholdelse av normale kroppsfunksjoner. Enhver aktivitet, enten...
Per Ole Iversen, Svein Olav Kolset
Sykdom kan prinsipielt takles på tre måter – unnlate å behandle, utføre kirurgi eller gi medisiner. Uansett hvilket alternativ man velger, omfatter moderne behandling råd om riktig ernæring. Det er i...
Tore Henriksen, Guttorm Haugen, Jens Bollerslev, Svein Olav Kolset, Christian A. Drevon, Per Ole Iversen, Torun Clausen
Noen egenskaper ved et individ oppfattes som klart genetisk bestemt, f.eks. farge på hår og øyne. For andre egenskaper er miljøfaktorer avgjørende, f.eks. forekomsten av overvekt i en tidligere slank...
Emil Kostovski, Per Ole Iversen, Nils Hjeltnes
En ryggmargsskadet pasient pådrar seg som regel umiddelbart synlige lammelser, tap av sensibilitet og autonome forstyrrelser som rammer både de naturlige funksjoner (vannlating, tarmtømming og...
Liv Mundal, Mirza Sarancic, Leiv Ose, Per Ole Iversen, Jens-Kristian Borgan, Marit B. Veierød, Trond P. Leren, Kjetil Retterstøl
Til tross for kolesterolsenkende medikamenter har pasienter med familiær hyperkolesterolemi signifikant høyere dødelighet av hjerte- og karsykdommer i aldersgrupper under 70 år sammenliknet med...