Ole A. Andreassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

SFF NORMENT

Universitetet i Oslo

og

Oslo universitetssykehus

Han har bidratt med utarbeiding/revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Ole A. Andreassen er spesialist i psykiatri, professor og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt forelesningshonorar fra Lundbeck, men ikke knyttet til dette arbeidet. Han er involvert i en internasjonal klinisk studie med psilocybin mot behandlingsresistent depresjon med planlagt oppstart høsten 2018. Studien er finansiert av Compass Pathways, som jobber for å innføre evidensbaserte metoder i psykisk helsevern.

Artikler av Ole A. Andreassen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media