Ole A. Andreassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole A. Andreassen

Tor-Morten Kvam, Lowan H. Stewart, Ole A. Andreassen
13.11.2018
In the 1950s and 60s, the classic psychedelic drugs lysergic acid diethylamide (LSD) and psilocybin were tested in numerous clinical trials. The results suggested efficacy against anxiety and...
Tor-Morten Kvam, Lowan H. Stewart, Ole A. Andreassen
12.11.2018
I 1950- og 60-årene ble de klassiske psykedeliske stoffene lysergsyredietylamid (LSD) og psilocybin undersøkt i mange kliniske studier. Disse antydet effekt ved angst og depresjon ved livstruende...
Jan Ivar Røssberg, Ole A. Andreassen, Stein Opjordsmoen Ilner
02.05.2017
Vi ble invitert til å skrive en kommentarartikkel i forbindelse med en pågående debatt om medikamentfrie sykehusposter for psykosepasienter, hvor vi redegjorde for kunnskapsgrunnlaget og fremsatte...
Jan Ivar Røssberg, Ole A. Andreassen, Stein Opjordsmoen Ilner
21.03.2017
Det er problematisk å gi statlig garanti for at psykotiske lidelser kan behandles uten medisiner. I 2015 ble de regionale helseforetakene, etter ønske fra brukerorganisasjonene, pålagt av Helse- og...
Jan Ivar Røssberg, Ole A. Andreassen, Stein Opjordsmoen Ilner
28.02.2017
Det er problematisk å gi statlig garanti for at psykotiske lidelser kan behandles uten medisiner. I 2015 ble de regionale helseforetakene, etter ønske fra brukerorganisasjonene, pålagt av Helse- og...
Ole A. Andreassen, Vidar M. Steen
21.09.2006
Prinsippet om skreddersydd medikamentell behandling basert på kartlegging av interindividuell genetisk variasjon, kalles farmakogenetikk eller farmakogenomikk ( 1 , 2 ). Dette fagfeltet ble for ti år...
Ole A. Andreassen, Håvard Bentsen
22.01.2004
Pasienter med schizofreni har 2 – 3 ganger så stor dødelighet som normalbefolkningen, og gjennomsnittlig levealder er 10 – 20 % lavere ( 1 ). To tredeler av overdødeligheten har naturlige årsaker, og...
Ole A. Andreassen, Vidar M. Steen
10.09.2002
Figur 1 Utsnitt av en mikromatrise etter hybridisering. Hvert punkt inneholder en kjent gensekvens. Fargen på flekken antyder relativ genaktivitet i en prøve sammenliknet med en kontroll. Gul farge...
Knut Engedal, Anne Brækhus, Ole A. Andreassen, Per Hj. Nakstad
21.08.2012
Dementia has a variety of causes. Alzheimer’s type is the most common ( 1 ). Many patients with signs of dementia are not evaluated ( 2 ); on the other hand, patients are referred to memory clinics...
Knut Engedal, Anne Brækhus, Ole A. Andreassen, Per Hj. Nakstad
21.08.2012
Det finnes ulike årsaker til demens. Hyppigst er demens av Alzheimer-type ( 1 ). Mange pasienter med tegn til demens blir ikke utredet ( 2 ), på den annen side henvises pasienter til utredning ved...