Olav Momrak Haugann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Momrak Haugann

Olav Momrak Haugann
30.01.2002
Knut Skyberg kunngjer i Tidsskriftet nr. 24/2001 (1) at han mislikar Pål Gulbrandsens minileiar i nr. 22/2001. Eg er ikkje samd med Skyberg. Det kan ikkje vere feil å trekke inn økonomiske...
Olav Momrak Haugann
10.05.2001
I Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 4/2001 og nr. 5/2001 (burde det ikke i 2001 heller skrives lege- . . .?) står det et par innlegg om språk som jeg, intenst opptatt av norsk språk som jeg...
Olav Momrak Haugann
30.10.2001
«Språket endrer seg hele tiden . . . Endringene er uttrykk for liv, . . . Men på veien taper vi også noe. Å miste den opprinnelige betydningen av f.eks. bjørnetjeneste er ille, fordi man da må bruke...
Olav Momrak Haugann
10.10.2001
”. . . thi det var min Bestemmelse at blive Selvmorder.” Med utgangspunkt i desse orda av matematikaren Sophus Lie (som heldigvis ikkje blei det som han hadde bestemt seg for) drøftar Erlend Hem...