Olav Aga

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Aga

Olav Aga
31.01.2008
I et oppslag under Medisinsk nytt i Tidsskriftet nr. 23/2007 ( 1 ) er det en påfallende mangel på samsvar mellom overskriften ( Donepezil uten effekt på atferd hos demente ) og originalartikkelens...
Olav Aga, Sten Erik Hessling, Hilde Tangen Lobben
19.05.2005
Eikertun sykehjem. Foto Olav Raddum Vi vil i det følgende beskrive hva vi i Øvre Eiker har oppnådd av omstilling og kvalitetsheving i sykehjemsdriften innen de ressursrammene som har vært...
Olav Aga
03.11.2015
Takk for kommentar. La meg først slå fast at jeg ikke har noen problemer med å gi slipp på den noe provoserende «røver»-metaforen, verken når det gjelder de sykdommer Thowsen nevner eller for andre...
Olav Aga
22.09.2015
Ordet «dement» dukker med jevne mellomrom opp i Tidsskriftets spalter. Ved å bruke formuleringer som «han er dement», karakteriserer man mennesket gjennom sykdommen. Dette er umenneskelig,...