Ola Myklebost

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ola Myklebost

Anne Forus, Therese Sørlie, Anne-Lise Børresen-Dale, Ola Myklebost
10.09.2001
Det har lenge vært kjent at den underliggende mekanismen for kreftutvikling er akkumulering av genskader som setter viktige kontrollmekanismer i cellene ut av funksjon: Dermed oppstår det nye typer...
Arne K. Sandvik, Ole Støren, Kristin Nørsett, Astrid Lægreid, Anne Lise Børresen-Dale, Ola Myklebost
20.04.2001
Nylig offentliggjorde det internasjonale Humant genom-prosjektet den første, nesten komplette arbeidsskissen over den menneskelige arvemassen (genomet), og i løpet av 1 – 2 år forventer vi å kjenne...
Eivind Hovig, Ola Myklebost, Steinar Aamdal, Erlend B. Smeland
10.02.2001
Kreft er den nest hyppigste dødsårsaken i Norge og antall nye krefttilfeller forventes å øke betydelig i de nærmeste årene (1). Det har vært en gradvis bedring i prognosen for kreftpasienter. Mens ca...
Isabelle Budin-Ljøsne, Heidi Beate Bentzen, Jan Helge Solbakk, Ola Myklebost
01.12.2015
A one-off paper-based consent form is not necessarily the best solution when it comes to obtaining consent from research participants for genome sequencing. A dynamic consent process that allows...
Bodil Bjerkehagen, Ola Myklebost
01.12.2005
Sarkomene utgjør bare ca. 1 % av alle nye krefttilfeller, men rundt 10 % av krefttilfellene hos barn og unge. De benigne svulstene er ca. 100 ganger så vanlige som de maligne ( 1 , 2 ). I Norge...
Rolf I. Skotheim, Leonardo A. Meza-Zepeda, Eivind Hovig, Per E. Lønning, Ragnhild A. Lothe, Ola Myklebost
12.11.2012
Persontilpasset kreftmedisin basert på svulstens mutasjonsprofil er på vei inn i den kliniske hverdagen. Ny DNA-sekvenseringsteknologi kan brukes til å teste kreftprøver for mutasjoner i ethvert gen...
Isabelle Budin-Ljøsne, Heidi Beate Bentzen, Jan Helge Solbakk, Ola Myklebost
01.12.2015
Papirbasert samtykkeskjema til én gangs bruk er ikke nødvendigvis den beste løsningen når forskningsdeltakere skal samtykke til genomsekvensering. Særlig der det kan være aktuelt å gi tilbakemelding...