Ola Myklebost

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ola Myklebost (f. 1955) er cellebiolog og professor i kreftbiologi og bioinformatikk. Han leder Gruppe for mesenkymal kreftbiologi ved Seksjon for tumorbiologi, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, og han leder også Norsk kreftgenomikkonsortium.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ola Myklebost
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media