Øivind Nilsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øivind Nilsen

Robert Whittaker, Øivind Nilsen, Arild Johan Myrberg, Rolf M. Angeltvedt, Bente Magny Bergersen, Hilde Kløvstad
09.12.2020
One of the targets of the UN Sustainable Development Goals is to end the HIV/AIDS epidemic by 2030. The first milestone, the ‘90–90–90 treatment targets’, is supposed to be achieved this year. We...
Robert Whittaker, Øivind Nilsen, Arild Johan Myrberg, Rolf M. Angeltvedt, Bente Magny Bergersen, Hilde Kløvstad
30.11.2020
Et av delmålene i FNs bærekraftsmål er å stanse hiv/aidsepidemien innen 2030. Den første milepælen, det såkalte 90–90–90-målet, skal oppnås i år. Vi mener Norge har nådd målet. Illustrasjon: Eivind...
Hans Blystad, Øivind Nilsen, Stein Andresen
29.11.2006
Meldte hivtilfeller per 100 000 innbyggere i 2005 for regioner og land i Barentsregionen og området rundt Østersjøen ( 3 ). For Polen data for 2004 Oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 og de endrede...
Preben Aavitsland, Øivind Nilsen
29.11.2006
I 2006 er det 25 år siden de første pasientene med sykdommen som senere skulle få navnet ervervet immunsviktsyndrom – aids – ble beskrevet i meldingsbladet til folkehelseinstituttet i USA ( 1 ). Bare...
Preben Aavitsland, Øivind Nilsen
10.01.2001
I 1999 døde 2,2 millioner mennesker i Afrika av AIDS (1). 25 millioner afrikanere er smittet med HIV, de fleste etter samleie mellom mann og kvinne. Kvinner utgjør litt over halvparten av de smittede...
Bård Magne Nordheim Kvam, Preben Aavitsland, Øivind Nilsen, Arve Lystad
10.10.2000
I august 1987 ble landets leger, jordmødre og andre informert om at HIV-testing skulle tilbys rutinemessig til alle gravide i Norge (1). Tiltaket hadde dels individrettede formål, som forebygging av...