Øistein Kristensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øistein Kristensen

Øistein Kristensen, Adrian Razvan Pasareanu
17.06.2010
Benzodiazepiner og benzodiazepinliknende medikamenter skrives sannsynligvis ut for ofte til personer som har rusmiddelproblemer, skriver Helge Waal & Jørgen G. Bramness i Tidsskriftet nr. 6/10 (...
John-Kåre Vederhus, Bjørg Hjerkinn, Øistein Kristensen
17.06.2011
Helsetjenesten har organisatoriske og kapasitetsmessige problemer med å gi rusmiddelavhengige nødvendig tilpasset behandling og oppfølging. Selvhjelpsgrupper er brukerbaserte, støttende fellesskap...
Adrian Razvan Pasareanu, Åse Mygland, Øistein Kristensen
06.03.2012
En kvinne som ble tvangsinnlagt for manisk psykose viste seg å trenge en helt annen behandling enn først antatt. En kvinne i slutten av 50-årene uten tidligere psykisk lidelse ble innlagt akutt i...
Thomas Clausen, Reidun Åsland, Øistein Kristensen
17.06.2014
Ved utgangen av 2012 var over 7 000 pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge ( 1 ). Det har vært en jevn økning i de senere år. Siden LAR-behandling ble introdusert som et...
Øistein Kristensen, Thomas Clausen, Reidun Åsland
02.09.2014
Vi er enige i at en god relasjon mellom leger i LAR og pasientene er sentral i LAR-behandling. Det er riktig som påpekt; personer som er i LAR-behandling har lavere risiko for både død, sykelighet og...
Øistein Kristensen
24.03.2015
Legaliseringskampanjen, styrt av sterke økonomiske krefter som tobakksindustrien, bruker varierende argumenter for legalisering av cannabis. Medisinsk nytte har vært én av disse. Som Jørgen Bramness...
Øistein Kristensen
22.09.2015
Kristen Osty foreslår i sin kommentar en indirekte måte å spørre om alkoholbruk på, en måte som hun mener er mindre provoserende. Takk for tipset! Det er mange måter å innlede en samtale om...
Øistein Kristensen, John-Kåre Vederhus
11.08.2015
Spørsmål omkring bruk av nikotin og alkohol bør være en naturlig del av anamneseopptaket ved innleggelse i somatisk avdeling. I en kartlegging av risikofylt alkoholbruk vi har gjennomført i...
John-Kåre Vederhus, Ole Rysstad, Frode Gallefoss, Thomas Clausen, Øistein Kristensen
11.08.2015
Røyking og skadelig bruk av alkohol fører til et betydelig tap av friske leveår ( 1 ). Røyking har fått mye oppmerksomhet, og ved kontakt med helsevesenet er det en norm at det spørres systematisk...
Øistein Kristensen, Anita Mlodozeniec
15.03.2016
For å følge utviklingen av en abstinenstilstand er objektive mål og gjentatte standardiserte målinger bedre enn kun «beste kliniske skjønn». Standardisert kartlegging av benzodiazepinabstinens er nå...
  •