Oddbjørn Straume

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Oddbjørn Straume (f. 1968) er dr.med. og spesialist i onkologi. Han arbeider som overlege og har 50 % stilling som førsteamanuensis ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt honorarer og forskningsstøtte fra Roche, BMS, Pfizer og Pierre Fabre.

Onkologisk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Oddbjørn Straume
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media