Oddbjørn Straume

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oddbjørn Straume

Hans Petter Eikesdal, Olav Dahl, Oddbjørn Straume, Lars A. Akslen
12.08.2004
Amerikaneren Judah Folkman vakte interessen for tumorangiogenese med en banebrytende artikkel i 1971 ( 1 , 2 ). Her fremsatte han hypotesen at solide svulster trenger innvekst av blodkar fra...
Oddbjørn Straume
30.08.2002
I Norge er malignt melanom den hyppigste kreftform hos menn i alderen 30 – 54 år og kvinner i alderen 15 – 29 år. Insidensen er seksdoblet i løpet av de siste 30 år, selv om mye kan tyde på at...
Jürgen Geisler, Ingeborg M. Bachmann, Marta Nyakas, Per Helsing, Hans E. Fjøsne, Lovise Olaug Mæhle, Steinar Aamdal, Nils A. Eide, Henrik L. Svendsen, Oddbjørn Straume, Trude E. Robsahm, Kari D. Jacobsen, Lars A. Akslen
29.10.2013
About 1 500 cases of malignant melanoma are reported in Norway each year ( 1 ). Early diagnosis and appropriate surgical treatment cure many patients (80 – 90 %). Approximately 10 – 20 % of those who...
Jürgen Geisler, Ingeborg M. Bachmann, Marta Nyakas, Per Helsing, Hans E. Fjøsne, Lovise Olaug Mæhle, Steinar Aamdal, Nils A. Eide, Henrik L. Svendsen, Oddbjørn Straume, Trude E. Robsahm, Kari D. Jacobsen, Lars A. Akslen
29.10.2013
I Norge registreres hvert år ca. 1 500 tilfeller av malignt melanom ( 1 ). Tidlig diagnose og adekvat kirurgisk behandling kurerer mange pasienter (80 – 90 %). Av dem som blir operert, vil ca. 10 – ...