Per Nortvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Nortvedt

Per Nortvedt
25.02.2019
Historien har lært oss at de første små skrittene mot båssetting og fremmedgjøring av mennesker kan lede opp mot en senere katastrofe. Faren for avhumanisering gjelder i høyeste grad leger...
Ingrid Sommer, Reidar Pedersen, Anne Gurine Egeland Høie, Per Nortvedt
17.05.2007
En undersøkelse fra 1997 om retningslinjer for å forhåndsbestemme at hjerte-lunge-redning ikke skal foretas, såkalt HLR minus, avdekket at retningslinjene var varierende og mangelfulle ( 1 ). I 2002...
Bjørn Hofmann, Jens Erik Paulsen, Per Nortvedt
26.06.2008
Kan doktorgradsstudenter være gode forskere når de kopierer til eksamen i forsknings- og vitenskapsetikk? Dette spørsmålet reises når 11 av 55 blir tatt i kopiering under hjemmeeksamen og de...
Per Nortvedt, Kristin Halvorsen, Georg Bollig
03.04.2008
I sitt innlegg i Tidsskriftet nr. 4/2008 ( 1 ) synes Jon Henrik Laake å ha misforstått hva en veileder for begrensning av medisinsk behandling er. En veileder skal ikke erstatte legens kliniske...
Per Nortvedt, Reidar Pedersen
06.04.2006
Når pasienter nekter helsehjelp som av helsepersonell anses å være nødvendig, reises mange vanskelige spørsmål. Det legitimerer imidlertid ikke uklar, urimelig eller detaljert lovregulering. Lars...
Reidun Førde, Reidar Pedersen, Per Nortvedt, Olaf G. Aasland
10.08.2006
Helsehjelp til eldre har vært høyt oppe på prioriteringslisten siden de to offentlige prioriteringsutvalgene (Lønning I og II) leverte sine innstillinger i 1987 og 1997 ( 1 , 2 ). Til tross for dette...
Berit Støre Brinchmann*, Reidun Førde, Per Nortvedt
10.09.2002
Artikkelen bygger på materiale publisert i Nursing Ethics (15) Tabell 1 Foreldres beskrivelse av liv-død-beslutningers årsak og utfall Intervju Avstand til beslutning (år) Svangerskapsalder/vekt...
Per Nortvedt
21.04.2005
Det kan synes som om norsk helserett på noen viktige områder i for liten grad anerkjenner pasientens rett til å nekte helsehjelp. Dette gjelder blant annet når pasienten er eller plutselig blir...
Per Nortvedt
11.08.2005
Det er riktig som Ole M. Hetta skriver, at hovedbestemmelsen i pasientrettighetsloven § 4-1 omhandler pasientens rett til å medvirke til behandling, samt å nekte å ta imot helsehjelp. Dette ble også...
Per Nortvedt
16.06.2005
Pasienter som er beslutningskompetente har rett til selv å bestemme over egen helsehjelp. Men hva med dem som ikke er beslutningskompetente og der pårørende opptrer som beslutningstaker på pasientens...
Gunn Helen Hagen, Christine Ødegaard Hage, Morten Magelssen, Per Nortvedt
20.09.2011
Abort er forbundet med viktige og vanskelige etiske utfordringer, og både medisinskfaglige, etiske og juridiske aspekter må behandles grundig. Samfunnet har gitt legene ansvaret for å utføre...
Per Nortvedt, Reidar Pedersen, Jan Helge Solbakk
29.05.2012
I det siste har vi vært vitne til flere til dels rystende fortellinger fra medisinstudenter om problematiske opplevelser i klinisk praksis. Det dreier seg om hvordan studenter og pasienter opplever...
Magnus Andreas Nordstrand, Sven Jakob Nordstrand, Lars Johan Materstvedt, Per Nortvedt, Morten Magelssen
26.11.2013
De nederlandske definisjonene av eutanasi og legeassistert selvmord har i dag status som internasjonal konvensjon ( 1 ). Disse er gjengitt i ramme 1 ( 2 ), og de innebærer at begrepsparet «aktiv/...
Per Nortvedt
17.09.2013
Er pårørenderollen for omfattende? spør Håkon Toft i Tidsskriftet nr. 12 – 13/2013 ( 1 ) . At pårørende skal ha rett til å medvirke i pasientens behandling og omsorg, er like selvsagt som det kan...
Per Nortvedt
27.05.2014
Hammerlin, Yngve Leer-Salvesen, Paul Voldens ansikter En dialog om ondskap, ansvar og håp. 266 s. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014. NOK 399 ISBN 978-82-02-43197-6 Hammerlin og Leer-Salvesen går...