Nina Langeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nina Langeland

Karl Erik Müller, Bjørn Blomberg, Marit Gjerde Tellevik, Mogens Jensenius, Cathrine Fladeby, Tore Lier, Geir Sand, Raisa Hannula, Nina Langeland, Kristine Mørch
23.02.2021
Leishmaniasis is caused by the protozoan Leishmania , which belongs to the class Kinetoplastida , the order Tryanosomatida and the family Trypanosomatidae . Leishmania is transmitted by sandfly bites...
Karl Erik Müller, Bjørn Blomberg, Marit Gjerde Tellevik, Mogens Jensenius, Cathrine Fladeby, Tore Lier, Geir Sand, Raisa Hannula, Nina Langeland, Kristine Mørch
22.02.2021
Leishmaniasis forårsakes av protozoen Leishmania , som tilhører klassen Kinetoplastida, ordenen Trypanosomatida og familien Trypanosomatidae. Leishmania spres via bitt av sandfluer, og avhengig av...
Knut-Arne Wensaas, Nina Langeland, Guri Rørtveit
06.09.2007
Høsten 2004 ble Bergen rammet av en epidemi med giardiasis hvor ca. 1 300 pasienter fikk påvist Giardia lamblia i avføringsprøve. Et så omfattende utbrudd av giardiasis er aldri tidligere registrert...
Nina Langeland
01.11.2007
Kunnskapen om virale årsaker til myokarditt har i mange år vært preget av usikkerhet med tanke på direkte sammenheng mellom spesifikke virusinfeksjoner og inflammasjon i hjertet. Rapporter om hvilke...
Nina Langeland
15.11.2007
Frank Brunner: 45° Brooklyn Botanical Garden, 2005. © Frank Brunner/BONO 2007. Foto © Halvard Haugerud Friske småbarn som studerer livet i vannet en høstdag, er et hyggelig bilde på barn slik vi...
Brita Askeland Winje, Turid Mannsåker, Nina Langeland, Einar Heldal
20.11.2008
De fleste tilfeller av tuberkulose forårsakes av Mycobacterium tuberculosis, men i sjeldne tilfeller kan andre bakterier som tilhører M tuberculosis-komplekset være årsak til sykdom. Det skilles ofte...
Brita Askeland Winje, Turid Mannsåker, Nina Langeland, Einar Heldal
20.11.2008
A majority of tuberculosis cases are caused by Mycobacterium tuberculosis, but in rare cases other bacteria belonging to the M tuberculosis complex could be the cause of disease. Pulmonary...
Birgitta Åsjö, Nina Langeland
20.11.2008
AIDS-epidemin har i flera avseenden representerat en unik infektion. Två år efter att AIDS identifierades som ett eget sjukdomstillstånd kunde det infektiösa agens humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1...
Lucy J. Robertson, Kristoffer Relling Tysnes, Kurt Hanevik, Nina Langeland, Kristine Mørch, Trygve Hausken, Karin Nygård
20.10.2015
I en artikkel om Giardia -utbruddet i Bergen i Tidsskriftet ble hundeavføring foreslått som en mer sannsynlig smittekilde enn kloakklekkasje. Vi mener at dette er usannsynlig og at hypotesen kan...
Lucy J. Robertson, Kristoffer Relling Tysnes, Kurt Hanevik, Nina Langeland, Kristine Mørch, Trygve Hausken, Karin Nygård
20.10.2015
In an article published in this journal on the outbreak of giardiasis in Bergen, dog faeces were suggested as a more probable source of infection than sewage leakage. In our opinion this is unlikely...
Tiina Rekand, Inga Strand, Nina Langeland, Lars Haarr
22.09.2005
Verdens helseorganisasjon (WHO) tok i 1988 initiativet til å stoppe poliovirussmitte ved bruk av oral vaksinasjon. På det tidspunktet var poliovirus endemisk i 125 land, med mer enn 350 000...
Steinar Skrede, Siri Tandberg Nygård, Nina Langeland, Hans K. Flaatten
20.08.2013
I et innlegg i Tidsskriftet nr. 10/2013 retter Nordøy & Laake kritikk mot at man i de kommende nasjonale retningslinjene for bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten anbefaler at...