Nina Langeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klinisk institutt 2

Universitetet i Bergen

og

Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer

Haukeland universitetssjukehus

Hun har bidratt med innsamling og tolkning av data, revisjon og godkjenning av innsendte manusversjon.

Nina Langeland er spesialist i infeksjonssykdommer og professor i infeksjonsmedisin.

Artikler av Nina Langeland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media