Barn, vann og infeksjoner

Forsidebildet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Friske småbarn som studerer livet i vannet en høstdag, er et hyggelig bilde på barn slik vi ønsker dem: aktive, sosiale og utforskende. I disse dager får vi bare håpe det ikke er en drikkevannskilde de nærmer seg!

  Barn har et godt liv i barnehager, men det å være tett på mange andre barn gjør dem mer utsatt for infeksjoner, på godt og vondt. Å bli smittet av vannkopper i barnealder er gunstig. Jo eldre ved smittetidspunktet, jo sykere – dette vet alle foreldre som er blitt smittet av sine barn. Men noen ulemper med barn i barnehager og infeksjoner finnes, og det belyses i dette nummeret av Tidsskriftet (1, 2). Infeksjoner hos barn fører til både fornuftig og uhensiktsmessig bruk av antibiotika. Det legges ressurser i å endre holdninger til bruk av antibiotika ut fra kunnskapen om at økt bruk fører til økt resistens mot disse legemidlene. Lykkes vi i dette arbeidet? Hvor oppmerksomme er folk flest på uheldige samfunnsmessige konsekvenser av antibiotikabruk? Gir vi medisinstudentene god nok kunnskap å videreformidle? Etterlever vi våre forsetter?

  Nordlie & Andersen (2) viser en nedgang i antibiotikabruk hos barnehagebarn i Oslo. Det er bra. Men den viser også at kunnskap ikke nødvendigvis følger tiltak, i dette tilfellet informasjonsbrosjyrer. Er mediene bedre enn det medisinske samfunnet til å gi befolkningen kunnskap om medisinske temaer? Sannsynligvis ja. Når fastlegene frem til foreldre med informasjon? Forhåpentligvis ja. La oss finne ut mer om hva som fungerer og hva som ikke fungerer i kommunikasjon med befolkningen på et område som i aller høyeste grad vil få konsekvenser for våre barn. Og barnebarn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media