Nils Reinton

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Reinton

Nils Reinton, Ole Rasmus Ødegaard, Asle Helgheim, Amir Moghaddam
23.08.2007
Genital C trachomatis-infeksjon er den vanligste bakterielle seksuelt overførbare infeksjonen i Norge, og andelen positive C trachomatis-analyser har vært økende de siste årene ( 1 ). Genital...
Nils Reinton, Marie Buchmann, Amir Moghaddam
29.11.2007
Melk inneholder verdifulle næringsstoffer og har vært en integrert del av dietten i Nord-Europa helt siden husdyrhold tok til for 7 000 – 10 000 år siden ( 1 ). Melk inneholder disakkaridet laktose...
Harald Moi, Nils Reinton, Amir Moghaddam
04.12.2008
Urethritt skyldes hovedsaklig smitte overført ved seksuell omgang. Diagnosen blir fastslått ved å påvise et økt antall av polymorfnukleære leukocytter (PMNL) i celleprøver fra urethra. Infeksjon med...
Nils Reinton, Harald Moi, Johan Bjerner, Amir Moghaddam
25.02.2010
Genital Chlamydia trachomatis-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare bakterieinfeksjonen i Skandinavia. Ubehandlet kan infeksjonen føre til bekkeninfeksjon med økt risiko for kroniske...